Tego dnia świętują

Obchodzi imieniny:
28 listopada

Jest to imię pochodzenia greckiego - od słowa gregórios 'gorliwy, czuwający'. Imię to nosiło wielu papieży, np. Grzegorz I Wielki, Grzegorz XIII, twórca kalendarza gregoriańskiego. W Polsce imię występuje już w średniowieczu w formie Grzegorz (1311) i formach: Gryhory (1490), Hrehory (1473), Hryhory...

Zobacz więcej o: Grzegorz
Obchodzi imieniny:
2 stycznia,
4 stycznia,
13 lutego,
12 marca,
24 kwietnia,
4 maja,
9 maja,
25 maja,
25 sierpnia,
3 września,
30 września,
16 października,
17 listopada,
28 listopada,
24 grudnia

Jest to imię biblijne, wywodzące się z hebrajskiego Jaaqob - 'niech Bóg strzeże'. Ludowa etymologia łączy je z rzeczownikiem aqueb 'pięta' (aluzja do Rdz 25, 26: -zaraz potem ukazał się brat jego, trzymający Ezawa za piętę; dano mu przeto imię Jakub-). Warto dodać, że to samo imię odnaleziono też w Mezopotamii,...

Zobacz więcej o: Jakub
Obchodzi imieniny:
5 lutego,
14 marca,
3 kwietnia,
17 kwietnia,
30 kwietnia,
1 maja,
6 maja,
1 czerwca,
5 lipca,
13 lipca,
25 lipca,
6 sierpnia,
21 października,
28 listopada

Zdrobniała forma od -Lechosław-. Imię pochodzenia polskiego, składające się z dwóch członów: lech- Polak/młody oraz sław- chwała. W czasach ożywiania imion słowiań­skich (w XIX w.) utworzono imię Lechosław, które jest onomastycznym neologizmem

Zobacz więcej o: Lesław
Obchodzi imieniny:
28 listopada
Obchodzi imieniny:
28 listopada

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen Rufinus, Rufina (dla kobiety), utworzone za pomocą sufiksu -inus od starszego cognomen Rufus, Rufa (rufus, -a, -um 'rudy, ruda'), częstego w rodzinie Cornelia. W Polsce jest to bardzo rzadkie imię. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Rufinus, fr. Rufin,...

Zobacz więcej o: Rufin
Obchodzi imieniny:
7 kwietnia,
19 lipca,
28 listopada
Obchodzi imieniny:
28 listopada

Jest to imię słowiańskie, którego człon pierwszy składa się z prepozycji z- oraz rdzenia czasownikowego -dzie 'kłaść, podziwiać' (staro-cerkiewno-słowiańskie děti). Człon drugi stanowi element -sław. Imię poświadczone jest w formach Zdziesław i Zdzisław od XII w. Formy spieszczone to Zdziech, Zdzich,...

Zobacz więcej o: Zdzisław
Obchodzi imieniny:
29 stycznia,
28 listopada