Prekursor duszpasterstwa świeckich i ekumenizmu – św. Wincenty Pallotti

Prekursor duszpasterstwa świeckich i ekumenizmu – św. Wincenty Pallotti
Św. Wincenty Pallotti SAC - www.santiebeati.it
0:00
- 0:00

Wincenty Pallotti żył w pierwszej połowie XIX wieku. Miał ‘świętych rodziców’, jak sam wspominał po latach. Prowadził rozległą działalność apostolską. Nazywany jest ‘apostołem Rzymu’, ‘drugim św. Filipem Neri’. Był prekursorem angażowania w duszpasterstwo Kościoła ludzi świeckich. Można go też nazywać prekursorem ekumenizmu. Paweł VI nazwał go ‘zwiastunem przyszłości’. 22 stycznia Kościół wspomina św. Wincentego Pallottiego.

Urodził się 21 kwietnia 1795 roku w Rzymie. Matka była bardzo religijna i należała do trzeciego zakonu św. Franciszka. Ojciec był zamożnym kupcem i wielkim czcicielem różańca. Wincenty był trzecim z dziesięciorga rodzeństwa.

Imiona świętych - Wincenty

Do szkoły uczęszczał u pijarów i do słynnego jezuickiego Collegio Romano. W wieku 16 lat wchodzi w szeregi stanu duchownego. Studia na rzymskim uniwersytecie ‘Sapienza’ kończy podwójnym doktoratem z filozofii i teologii. Święcenia kapłańskie przyjął w 1818 roku.

Wincenty miał wielkie pragnienia i na wzór św. Pawła chciał ‘być wszystkim dla wszystkich’. Pisał: „Chciałbym znaleźć się w szpitalach i więzieniach, równocześnie chciałbym iść do pałaców wielkich i możnych, chciałbym stale być obecny na wszystkich miejscach świata, aby wysoko postawionym i zapomnianym, biednym i bogatym, tak – wszystkim stworzeniom świata pomagać w poznawaniu Boga Ojca, w ukochaniu Go i służeniu Jemu”.

Tę modlitwę Jan Paweł II odmawiał codziennie aż do śmierci

Wincenty Pallotti podejmował się z zapałem różnorodnych posług. Był wykładowcą na uniwersytecie i duszpasterzem stowarzyszeń młodzieżowych. Formował kleryków w seminarium duchownym oraz był cenionym rekolekcjonistą i spowiednikiem. Opiekował się ubogimi i organizował pomoc charytatywną. Był kapelanem więźniów i żołnierzy. Był twórcą szkół wieczorowych i stowarzyszeń cechowych dla robotników. Organizował domy dla sierot i ochronki dla dziewcząt.

Grób św. Wincentego Pallottiego SAC - Theoliane, CC BY-SA 3.0 www.creativecommons.org, via Wikimedia CommonsGrób św. Wincentego Pallottiego SAC - Theoliane, CC BY-SA 3.0 www.creativecommons.org, via Wikimedia CommonsWiedział, że działalność Kościoła nie może się opierać tylko na aktywności duchownych i dlatego na ponad 100 lat przed Soborem Watykańskim II starał się włączyć w działalność duszpasterską wiernych świeckich. Dlatego uważany jest za prekursora Akcji Katolickiej, czyli wszelkich form włączenia ludzi świeckich w aktywność kościelną. Najważniejszym jego dokonaniem było powołanie do życia w kwietniu 1835 roku Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, organizacji skupiającej duchownych i świeckich, mającej nowatorskie podejście do duszpasterstwa. Jednym z kluczowych elementów tego Zjednoczenia miało być założone wtedy zgromadzenie zakonne, nazwane Stowarzyszeniem Apostolstwa Katolickiego, potocznie bracia i księża pallotyni oraz Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego, potocznie zwane siostrami pallotynkami, założone w 1838 roku.

„Chciałbym znaleźć się w szpitalach i więzieniach, równocześnie chciałbym iść do pałaców wielkich i możnych, chciałbym stale być obecny na wszystkich miejscach świata, aby wysoko postawionym i zapomnianym, biednym i bogatym, tak – wszystkim stworzeniom świata pomagać w poznawaniu Boga Ojca, w ukochaniu Go i służeniu Jemu”.

Wincenty Pallotti może być uważany za prekursora współczesnego ruchu ekumenicznego. W styczniu 1836 roku, w kościele Ducha Świętego, którego rektorem został zaledwie miesiąc wcześniej, organizuje pierwsze obchody Oktawy Uroczystości Objawienia Pańskiego, Trzech Króli jako tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. Dzisiaj celebrujemy go od 18 do 25 stycznia, ale to właśnie nasz patron uczynił z oktawy święta Trzech Króli okazję do ekumenicznego impulsu.

Trzy modlitwy dziękczynne

Ks. Wincenty był aktywnym duszpasterzem i chciał zapalić do aktywności duszpasterskiej świeckich. Był też jednak mistykiem. Pozostawił po sobie wiele pism. Nie mają one charakteru traktatów, ale raczej osobistych wyznań, krótkich w formie nauk duchowych i rozważań. Chciał nauczyć ludzi wolności i sam był ascetą. Jeszcze przed święceniami pisał w swoich duchowych zapiskach „Chcę posiadać serce oderwane od rzeczy tego świata. Jako osoba duchowna winienem według tej normy postępować i tego samego nauczać innych”.

Papież Franciszek: do apostolstwa powołani są wszyscy

Wincenty Pallotti zmarł 22 stycznia 1850 roku, mając 55 lat. Beatyfikował go Pius XII, a kanonizował Jan XXIII w 1963 roku.

Jego ciało w nienaruszonym stanie jest wystawione do publicznej czci w kościele San Salvatore in Onda w Rzymie.

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
George Augustin
27,93 zł
39,90 zł

Czy Bóg jest dla nas żywą rzeczywistością, czy też tylko frazesem bez żadnych konsekwencji? Czy rzeczywiście liczymy się z Jego mocą? Czy Bóg jest wśród nas rozpoznawalny? Jak, pomimo wszystkich ludzkich zaciemnień, sprawić, abyśmy w...

Skomentuj artykuł

Prekursor duszpasterstwa świeckich i ekumenizmu – św. Wincenty Pallotti
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.