Tego dnia świętują

Imię pochodzenia greckiego. Greckie Andréas genetycznie jest zdrobnieniem dwuczłonowych imion męskich typu Andróbulos, Androgénes, Androkrátes, Andromedes, Andrón-kos itd., bardzo rozpowszechnionych, a zawierających wyraz an-r (gen. andrós) 'mąż, mężczyzna' w części pierwszej. W całym chrześcijaństwie...

Zobacz więcej o: Andrzej
Obchodzi imieniny:
6 stycznia,
19 stycznia,
4 lutego,
12 kwietnia,
27 kwietnia,
13 maja,
16 maja,
12 lipca,
13 lipca,
16 lipca,
17 lipca,
21 lipca,
1 listopada,
10 listopada,
24 listopada,
30 listopada,
10 grudnia
Obchodzi imieniny:
10 listopada

Jest to imię żeńskie, powstałe jako zdrobnienie od rosyjskiego Jelena (pol. Helena) lub innych imion takich jak Magdalena. Obecnie można się spotkać ze zdrabnianiem w ten sposób również imion Milena i Marlena. Lena może też być zdrobnieniem od imienia Leonia, Eleonora

Zobacz więcej o: Lena
Obchodzi imieniny:
10 listopada

Jako imię własne pojawia się już u starożytnych Greków. Greckie Lé-n było pierwotnie zdrobnieniem imion dwuczłonowych typu Le--chár-s lub też Auto-lé-n, Panta-lé-n. W imionach tych zmieszały się dwa wcześniejsze typy, z wyrazem laós (lé-s) 'lud' oraz lé-n (gen. leontos) 'lew'. Samo skrócenie Lé-n rozumieli...

Zobacz więcej o: Leon
Obchodzi imieniny:
20 lutego,
14 marca,
11 kwietnia,
19 kwietnia,
22 kwietnia,
12 czerwca,
28 czerwca,
3 lipca,
17 lipca,
20 lipca,
10 listopada,
16 listopada

Jest to imię złożone pochodzenia słowiańskiego. W pierwszym członie użyty jest temat rzeczownikowy ludo- 'lud', a w drugim -mir 'pokój'. Oprócz formy Ludomir, Ludomierz poświadczona jest też postać Ludzimir (Lodimirus), ale w tym wypadku nie można wykluczyć, że chodzi o Włodzimira. Imię Ludomir nosił...

Zobacz więcej o: Ludomir
Obchodzi imieniny:
20 lutego,
21 marca,
31 lipca,
10 listopada
Obchodzi imieniny:
10 listopada

Imię pochodzenia greckiego, którego podstawę stanowi wyraz pospolity nymph- 'narzeczona, młoda kobieta, żona; nimfa'. Wyraz ten dobrze znamy z mitologii greckiej. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Nympha, gr. Nymph-, ang. Nympha, Oenone, fr. Nymphe, wł. Ninfa. Nimfa, męczennica. W Martyrologium Rzymskim...

Zobacz więcej o: Nimfa
Obchodzi imieniny:
10 listopada

To imię łacińskie, genetycznie cognomen, którego podstawę stanowi wyraz pospolity probus 'dobry, uczciwy, prawy, rzetelny'. W Polsce takim przydomkiem obdarzono Henryka Probusa (1257-1290), księcia wrocławskiego, a od 1288 r. także krakowskiego. Odpowiedniki obcojęz.: łac., ang., niem. Probus, wł. Probo. W...

Zobacz więcej o: Probus
Obchodzi imieniny:
10 listopada

Imię greckie: Stéphanos, pochodzące od rzeczownika stéphanos 'wieniec, korona'. W Polsce znane w postaciach: Szczepan (od X w.) oraz Stefan. Formy te z czasem stały się dwoma niezależnymi imionami. Forma Stefan występowała w sferach wyższych, zaś Szczepan u ludu. Formami spieszczonymi są: Stefek, Stefcio,...

Zobacz więcej o: Stefan
Obchodzi imieniny:
3 lutego,
8 marca,
17 kwietnia,
16 lipca,
2 sierpnia,
6 sierpnia,
15 sierpnia,
16 sierpnia,
2 września,
7 października,
10 listopada,
22 listopada,
11 grudnia