Tego dnia świętują

Jest to imię żeńskie pochodzenia litewskiego, dobrze znane z lektury Konrada Wallenroda. Nosiła je córka Gedymina, żona Kazimierza Wielkiego (na chrzcie otrzymała imię Anna). Etymologia imienia niejasna. Forma z -l- jest formą zlatynizowaną. W litewskim przed spółgłoską twardą powinno być -ł-. Znany...

Zobacz więcej o: Aldona
Obchodzi imieniny:
1 marca,
10 marca,
20 maja,
28 sierpnia,
10 września,
11 października,
9 listopada,
12 grudnia

Jest to imię żeńskie pochodzenia greckiego, analogiczne do męskiego ANATOL. Podstawę znaczeniową stanowi wyraz pospolity anatol- 'wschód'. Zatem Anatolia to 'pochodząca ze wschodu, wschodnia'. Tak nazywa się kraina geograficzna w Turcji, zwana inaczej Azją Mniejszą lub Przednią. Odpowiedniki obcojęz.:...

Zobacz więcej o: Anatolia
Obchodzi imieniny:
9 lipca,
9 listopada

To jedyne w językach słowiańskich imię złożone, z imiesłowem biernym (-dan) w części drugiej. W związku z tym niektórzy badacze uważają, że Bogdan, starsze Bogodan, zostało przejęte przez Słowian od irańskich Scytów (Baga-data-), z zastąpieniem imiesłowu irańskiego data- w części drugiej przez równoznaczny...

Zobacz więcej o: Bogdan
Obchodzi imieniny:
19 marca,
17 lipca,
10 sierpnia,
9 października,
9 listopada,
10 grudnia
Obchodzi imieniny:
9 listopada

Imię to powstało z elementów geno- 'ród, gatunek' i -wifa 'żona, kobieta'. Jest to więc przykład imienia, którego człony pochodzą z różnych języków: człon geno- z języka romańskiego, do którego dostał się z celtyckiego, a człon -wifa z jęz. germańskich. Imię musiało powstać wśród ludu, który miał ścisły...

Zobacz więcej o: Genowefa
Obchodzi imieniny:
3 stycznia,
9 listopada

Imię pochodzenia greckiego: Nést-r, które łacina przejęła jako Nestor. Nie ma ono przekonującej etymologii. Być może łączy się z czasownikiem néomai 'iść, przychodzić, powracać' lub jest skróceniem dwuczłonowego imienia Eunestor, związanego etymologicznie z przymiotnikiem eunóstos 'szczęśliwie powracający'. W...

Zobacz więcej o: Nestor
Obchodzi imieniny:
26 lutego,
8 września,
9 listopada

Zlatynizowana forma germańskiego imienia złożonego z członów: theud-/diot- 'lud, naród, plemię' i -haris/-charis 'wojsko'. Czasem utożsamiano je z greckim Teodorem. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Theudarius, Theuderius, ang., niem. Theodarius, Theoderis.

Zobacz więcej o: Teudariusz (Teodor)
Obchodzi imieniny:
7 lutego,
21 lutego,
26 marca,
1 kwietnia,
20 kwietnia,
22 kwietnia,
5 maja,
20 maja,
29 maja,
31 maja,
21 czerwca,
4 lipca,
27 sierpnia,
5 września,
19 września,
24 września,
23 października,
29 października,
9 listopada,
11 listopada,
7 grudnia

Jest to imię łacińskie, wtórne cognomen utworzone od pierwotnego Ursus 'niedźwiedź' za pomocą sufiksu -inus tworzącego przymiotniki dzierżawcze, a także zdrobnienia. Łac. ursus łączy się z grec. arktos, stind. rkash, celt. art - 'niedźwiedź'. Obok formy męskiej Ursinus była też forma żeńska Ursina (pol....

Zobacz więcej o: Ursyn
Obchodzi imieniny:
9 listopada