Tego dnia świętują

Podobnie jak forma żeńska, Benedykta, jest to imię łacińskie, pierwotnie cognomen. Łac. Benedictus i Benedicta notowane są w inskrypcjach jako imiona własne zarówno pogan, jak i chrześcijan. Formalnie są to imiesłowy przeszłe od czasownika benedicere 'dobrze mówić o kimś, (później) dobrze życzyć komuś';...

Zobacz więcej o: Benedykt
Obchodzi imieniny:
12 stycznia,
12 lutego,
11 marca,
21 marca,
27 marca,
4 kwietnia,
16 kwietnia,
7 maja,
11 maja,
29 czerwca,
7 lipca,
11 lipca,
16 lipca,
21 lipca,
13 listopada
Obchodzi imieniny:
11 marca

Jest to imię germańskie złożone z dwóch członów. W pierwszym członie występuje element ed- 'majątek, dziedzictwo' (ten sam, co w imionach Edward, Edmund, Edgar). Drugi człon to -win 'przyjaciel'. Całość można interpretować jako 'przyjaciel dziedzicznej posiadłości' (dziedzictwa). Obok męskiego imienia...

Zobacz więcej o: Edwin
Obchodzi imieniny:
11 marca,
18 maja,
4 października,
12 października

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Candidus, fr. Candide, niem. Candidus, wł. Candido. Doliczono się trzynastu świętych tego imienia. Nie wszyscy zostali dobrze rozpoznani lub dostatecznie jasno przedstawieni w pomnikach przeszłości. Jeden, wspominany 22 września, miał być oficerem sławnej Legii Tebańskiej....

Zobacz więcej o: Kandyd
Obchodzi imieniny:
11 marca,
3 października

Imię pochodzenia łacińskiego, wtórne cognomen od pierwotnego Constans lub Constantius (KONSTANCJUSZ), będące spieszczeniem lub formą posesywną, która oznacza przynależenie do kogoś. Constantinus zatem to 'mały, miły Constans lub Constantius; albo 'należący do Constantiusa'.W Polsce notowane od XV wieku.Odpowiedniki...

Zobacz więcej o: Konstanty
Obchodzi imieniny:
17 lutego,
11 marca,
26 sierpnia,
30 listopada
Obchodzi imieniny:
11 marca,
3 czerwca,
29 lipca
Obchodzi imieniny:
11 marca

Jest to imię wywodzące się z greckiego imienia Prokópios przez łacińskie Procopius. Utworzone zostało od wyrazu pospolitego prokop- 'powodzenie'. Imię to znane jest w Polsce od średniowiecza. Nosił je m.in. jeden z biskupów krakowskich. Obecnie imię występuje tylko sporadycznie. Od tego imienia pochodzą...

Zobacz więcej o: Prokop
Obchodzi imieniny:
11 marca,
8 lipca,
21 lipca
Obchodzi imieniny:
11 marca

Imię pochodzenia greckiego. W pierwszym członie zawarty jest element s-s- 'zdrowy', a w drugim -phron 'duch, umysł'. Obok formy męskiej jest też żeńska forma tego imienia. Obie formy rozpowszechnione są u chrześcijan wschodnich. W Polsce imię to wyjątkowo pojawiało się w XVII w. Odpowiedniki obcojęz.:...

Zobacz więcej o: Sofroniusz
Obchodzi imieniny:
11 marca,
24 marca