Tego dnia świętują

Było to pierwotnie imię męskie, od którego już w starożytności urobiono imię żeńskie Aleksándra. Należy do bardzo starych greckich (Aléksandros) imion dwuczłonowych. Pierwsza część składowa wywodzi się od czasownika aléks- 'bronię, wspomagam', a druga od rzeczownika anér (gen. andrós) - 'mąż, mężczyzna'....

Zobacz więcej o: Aleksander
Obchodzi imieniny:
15 stycznia,
26 lutego,
27 lutego,
10 marca,
18 marca,
20 marca,
24 kwietnia,
3 maja,
18 maja,
10 lipca,
17 lipca,
11 sierpnia,
28 sierpnia,
13 września,
12 grudnia
Obchodzi imieniny:
11 sierpnia

Jest to imię germańskie, złożone z her- (hari, niem. Heer) 'wojsko' i -mann 'człowiek, mąż' Całość interpretować można jako 'mąż należący do wojska, żołnierz'. Imię to nosił Herman von Salza (1170-1239), wielki mistrz Krzyżaków, który zawarł porozumienie z Konradem Mazowieckim w sprawie przybycia Krzyżaków...

Zobacz więcej o: Herman
Obchodzi imieniny:
7 kwietnia,
11 kwietnia,
13 czerwca,
11 sierpnia

Jest to imię łacińskie, wywodzące się z pierwotnego cognomen. Utworzone zostało na podstawie wyrazu pospolitego clarus 'jasny, błyszczący, sławny'. U Rzymian dla mężczyzn była forma Clarus, dla kobiet Clara. W Polsce imię to występuje tylko w formie żeńskiej od w. XIII (1265). Odpowiedniki obcojęz.:...

Zobacz więcej o: Klara
Obchodzi imieniny:
20 marca,
17 kwietnia,
11 sierpnia,
12 sierpnia,
18 sierpnia

Imię żeńskie pochodzenia greckiego. Wywodzi się od słowa ligus oznaczającego czysty głos. Było imieniem jednej z mitycznych syren.

Zobacz więcej o: Ligia
Obchodzi imieniny:
11 sierpnia

Imię rzymskie, genetycznie nomen gentile rzymskiego rodu Lucretia, prawdopodobnie etruskiego pochodzenia. Z literatury starożytnej dobrze znamy to imię. Nosiła je żona Tarkwiniusza Kollatinusa, którą podstępnie zgwałcił syn Tarkwiniusza Pysznego - Sextus. Po samobójczej śmierci Lukrecji, Iunius Brutus,...

Zobacz więcej o: Lukrecja
Obchodzi imieniny:
7 czerwca,
9 lipca,
11 sierpnia

Jest to dwuczłonowe imię pochodzenia słowiańskiego. W członie pierwszym pojawia się element włodzi- 'władać, panować'. Jako człon drugi występuje tu rzeczownik -mir 'pokój'. Czasem przypuszczano, że w członie drugim występuje archaiczny element przymiotnikowy -mer 'sławny', znaczeniowo i formalnie bliski...

Zobacz więcej o: Włodzimierz
Obchodzi imieniny:
16 stycznia,
15 lipca,
11 sierpnia
Obchodzi imieniny:
11 sierpnia

Jest to dobrze znane imię biblijne pochodzenia hebrajskiego. W języku hebrajskim šušan (shushan) to 'lilia'. W języku arabskim tak nazywany jest kwiat lotosu. Biblijna historia o Zuzannie i lubieżnych starcach znalazła szerokie odbicie w sztuce i literaturze. Wystarczy wspomnieć obrazy Pinturicchia,...

Zobacz więcej o: Zuzanna
Obchodzi imieniny:
18 lutego,
24 maja,
11 sierpnia