Tego dnia świętują

Jest to imię (inac'zej Marceli)pochodzenia łacińskiego. Wy­wodzi się z rodowego cognomen jednej z ga­łęzi rodu Claudia. Najczęstszym praenomen w tym rodzie był Marcus, od którego Mar­cel­lus bezpośrednio się wywodzi (sufiks -el­lus). Ród Marcelli był pierwotnie rodem ple­bejskim, a z czasem stał się...

Zobacz więcej o: Marcel
Obchodzi imieniny:
16 stycznia,
28 lipca

Imię pochodzenia germańskiego, złożone z członów: wald- / walt- 'panować, władać' i -mar / -m-r 'sławny, szlachetny'. W średniowieczu było to duńskie imię dynastyczne, występujące też w dolnoniemieckiej postaci Woldemar. Na gruncie słowiańskim utożsamiano je z podobnie brzmiącym rodzimym imieniem Włodimir...

Zobacz więcej o: Waldemar
Obchodzi imieniny:
16 stycznia,
5 maja,
11 grudnia
Obchodzi imieniny:
16 stycznia,
28 stycznia,
29 stycznia

Jest to dwuczłonowe imię pochodzenia słowiańskiego. W członie pierwszym pojawia się element włodzi- 'władać, panować'. Jako człon drugi występuje tu rzeczownik -mir 'pokój'. Czasem przypuszczano, że w członie drugim występuje archaiczny element przymiotnikowy -mer 'sławny', znaczeniowo i formalnie bliski...

Zobacz więcej o: Włodzimierz
Obchodzi imieniny:
16 stycznia,
15 lipca,
11 sierpnia