Tego dnia świętują

Jest to imię pochodzenia germańskiego; powstało przez skrócenie członu pierwszego imienia Adalbert (adal- w al-). Całość można wyrazić jako 'mąż sławny szlachetnością, doskonałością' (człon drugi -berht 'sławny'). Na terenie Polski imię to poświadczone jest od r. 1168 w formie Albert. Nosił je wójt...

Zobacz więcej o: Albert
Obchodzi imieniny:
18 lutego,
17 czerwca,
7 sierpnia,
15 listopada,
21 listopada
Obchodzi imieniny:
18 lutego,
7 sierpnia,
15 listopada,
21 listopada
Obchodzi imieniny:
18 lutego,
7 sierpnia,
15 listopada,
21 listopada
Obchodzi imieniny:
7 sierpnia
Obchodzi imieniny:
7 sierpnia

Imię pochodzenia łacińskiego, utworzone od participium perfecti passivi (imiesłowu przeszłego biernego) czasownika dono, -avi, -atum 'dać, darować'. Donat (Donatus) to chłopiec 'dany przez Boga'. Jest to imię synonimiczne do teoforycznych imion: Adeodatus, Teodor, Natanael. Polskim odpowiednikiem może...

Zobacz więcej o: Donat
Obchodzi imieniny:
17 lutego,
25 lutego,
7 kwietnia,
21 maja,
7 sierpnia,
5 października

żeński odpowiednik imienia Donat. Łacińskie donatus oznacza "darowany przez Boga". Donata obchodzi imieniny 17 lutego, 7 kwietnia, 21 maja, 17 lipca, 7 sierpnia, 5 października.Patronką tego imienia jest m. in. św. Donata, jedna z wczesnych świętych Kościoła katolickiego.

Zobacz więcej o: Donata
Obchodzi imieniny:
17 lutego,
7 kwietnia,
21 maja,
7 sierpnia,
5 października

imię pochodzenia greckiego. Oznaczało kobietę pochodzącą z Doris, krainy w środkowej Grecji. Polskim odpowiednikiem tego imienia jest Doryda, która obchodzi imieniny 24 czerwca i 7 sierpnia.Nie znamy świętych, ani błogosławionych tego imienia.

Zobacz więcej o: Doris
Obchodzi imieniny:
7 sierpnia

Imię żeńskie pochodzenia greckiego. U Greków istniały dwa imiona bardzo podobne: męskie D-rótheos i żeńskie D-rothéa. W części pierwszej tych imion dwuczłonowych występuje rdzeń od rzeczownika d-ron 'dar', a w drugiej, odpowiednio, theós 'bóg', ewentualnie theá 'bogini'. Dlatego D-rothéa bywa rozumiana...

Zobacz więcej o: Dorota
Obchodzi imieniny:
6 lutego,
25 czerwca,
7 sierpnia,
5 września

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen geograficzne od nazwy miasta w Lacjum - Caieta (po grecku Kaiata), utworzone za pomocą sufiksu -anus. Cognomina geograficzne były w Rzymie dobrze znane. Możliwe jest jednak - jak zdaje się wskazywać włoska forma imienia - że jest ono późne, średniowieczne...

Zobacz więcej o: Kajetan
Obchodzi imieniny:
7 sierpnia