Tego dnia świętują

Obchodzi imieniny:
6 sierpnia

Jest to imię biblijne, wywodzące się z hebrajskiego Jaaqob - 'niech Bóg strzeże'. Ludowa etymologia łączy je z rzeczownikiem aqueb 'pięta' (aluzja do Rdz 25, 26: -zaraz potem ukazał się brat jego, trzymający Ezawa za piętę; dano mu przeto imię Jakub-). Warto dodać, że to samo imię odnaleziono też w Mezopotamii,...

Zobacz więcej o: Jakub
Obchodzi imieniny:
5 lutego,
14 marca,
3 kwietnia,
17 kwietnia,
30 kwietnia,
1 maja,
6 maja,
1 czerwca,
5 lipca,
13 lipca,
25 lipca,
6 sierpnia,
21 października,
28 listopada

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie jedno z najpopularniejszych cognominów. Pierwotnie oznaczało chłopca, który urodził się w styczniu (po łacinie mensis Ianuarius), ale z chwilą rozpowszechnienia się imienia było jednym z -imion szczęśliwych- (dobre omen). Możliwe też, że popularność bóstwa...

Zobacz więcej o: January
Obchodzi imieniny:
8 kwietnia,
4 maja,
10 lipca,
6 sierpnia,
19 września

Imię greckie: Stéphanos, pochodzące od rzeczownika stéphanos 'wieniec, korona'. W Polsce znane w postaciach: Szczepan (od X w.) oraz Stefan. Formy te z czasem stały się dwoma niezależnymi imionami. Forma Stefan występowała w sferach wyższych, zaś Szczepan u ludu. Formami spieszczonymi są: Stefek, Stefcio,...

Zobacz więcej o: Stefan
Obchodzi imieniny:
3 lutego,
8 marca,
17 kwietnia,
16 lipca,
2 sierpnia,
6 sierpnia,
15 sierpnia,
16 sierpnia,
2 września,
7 października,
10 listopada,
22 listopada,
11 grudnia

Jest to łacińska forma imienia Ksystus (Xystus), które wywodzi się z języka greckiego, a utworzone zostało od słowa ksystos 'wygładzony, elegancki'. Łacina przyjęła je jako Sustus. Na gruncie łacińskim nastąpiło pomieszanie formy Sustus z łacińskim imieniem Sextus, co dało formę Sixtus. U nas imię to...

Zobacz więcej o: Sykstus
Obchodzi imieniny:
28 marca,
6 kwietnia,
6 sierpnia

Jest to imię żeńskie pochodzi od skróconej formy imion słowiańskich rozpoczynających się od sławo- -sława-, tj. Sławomira, lub kończących się na -sława, tj. Władysława, Sobiesława, Stanisława etc.

Zobacz więcej o: Sława
Obchodzi imieniny:
6 sierpnia

Jest to dwuczłonowe imię słowiańskie, zawierające w pierwszym członie element -sławo, a w drugim rzeczownik mir- -pokój-. Czło­ny tego imienia mogły ulec odwróceniu od mienia Mirosława. Mogło oznaczać -sławiąca pokój-. W dokumentach imię Sławomira poświadczone jest od 1386 r. Występuje także w wariantach...

Zobacz więcej o: Sławomira
Obchodzi imieniny:
6 sierpnia,
23 grudnia

Jest to imię wywodzące się z łaciny, z pierwotnego cognomen Vincentius, utworzonego od imiesłowu czynnego vincens, -tis czasownika vinco, -cere 'zwyciężać'. Znaczeniowo byłoby to imię synonimiczne do imienia WIKTOR. Forma żeńska brzmiała Vincentia. Imię Wincenty znane jest w Polsce już od czasów średniowiecznych....

Zobacz więcej o: Wincenty
Obchodzi imieniny:
22 stycznia,
8 marca,
20 marca,
5 kwietnia,
24 maja,
19 lipca,
6 sierpnia,
25 września,
27 września,
9 października,
27 października