Tego dnia świętują

Imię męskie greckie. W języku greckim przymiotnik kyriakós utworzony był od rzeczownika kýrios 'pan', służącego w Biblii często do określenia Boga. W Nowym Testamencie jest już poświadczony zwrot he kyriaké heméra 'dzień Pański', tj. niedziela. Użyty jako imię własne Kyriakós określał zapewne chłopca...

Zobacz więcej o: Cyriak
Obchodzi imieniny:
16 marca,
5 sierpnia,
8 sierpnia,
12 października

Imię łacińskiego pochodzenia; pierwotnie łac. Aemilus znaczyło 'wywodzący się z rodu rzymskiego Aemilia', z kolei nazwa rodu związana jest z łac. aemulus 'gorliwy, żarliwy, pilny'. Niektórzy przypisują mu etruskie pochodzenie. Przyswojone jako Emil (skrócona forma) lub Emiliusz (zastępstwo łac. -us pol....

Zobacz więcej o: Emil
Obchodzi imieniny:
22 maja,
31 lipca,
5 sierpnia,
8 sierpnia,
21 sierpnia,
6 października,
11 października,
14 listopada
Obchodzi imieniny:
5 sierpnia
Obchodzi imieniny:
5 sierpnia

Jest to bardzo popularne dziś imię kobiece. Popularność tę zawdzięcza temu, że nosiła je Matka Boża. Forma Maria pochodzi ze zgrecyzowanego hebrajskiego Mirjam, Marjam. Etymologicznie imię to łączy się z akadyjskim mari-m 'napawa radością'. W greckiej wersji Nowego Testamentu występuje forma Mariám. Imię...

Zobacz więcej o: Maria
Obchodzi imieniny:
1 stycznia,
23 stycznia,
2 lutego,
11 lutego,
25 marca,
14 kwietnia,
26 kwietnia,
28 kwietnia,
3 maja,
24 maja,
2 czerwca,
2 lipca,
5 lipca,
29 lipca,
2 sierpnia,
4 sierpnia,
5 sierpnia,
15 sierpnia,
22 sierpnia,
26 sierpnia,
8 września,
12 września,
15 września,
24 września,
7 października,
11 października,
16 listopada,
21 listopada,
8 grudnia,
10 grudnia

Żeński odpowiednik imienia Marian. Potoczne jest ono często błędnie rozumiane jako wynik złożenia dwóch innych imion: Marii i Anny, analogicznie do angielskiego imienia Maryann. Imię Marianna jest w Polsce znane od średniowiecza i aż do XIX wieku było jednym z najczęściej nadawanych imion - zamiast imienia...

Zobacz więcej o: Marianna
Obchodzi imieniny:
1 stycznia,
2 lutego,
11 lutego,
25 marca,
3 maja,
24 maja,
26 maja,
31 maja,
2 czerwca,
2 lipca,
5 lipca,
16 lipca,
22 lipca,
29 lipca,
5 sierpnia,
15 sierpnia,
22 sierpnia,
26 sierpnia,
8 września,
12 września,
15 września,
24 września,
7 października,
16 listopada,
8 grudnia

Imię późnołacińskie, pierwotnie 'czcigodna mama', a od IV wieku również 'zakonnica'. W średniowieczu stało się także tytułem, jakim obdarzano dostojne mniszki, a przede wszystkim piastujące urzędy zakonne. Odpowiedniki obcojęz.: łac., ang., fr., wł. Nonna. Gdzieniegdzie spotkać można dwie święte tego...

Zobacz więcej o: Nonna
Obchodzi imieniny:
5 sierpnia
Obchodzi imieniny:
12 lutego,
5 sierpnia

Jest to imię pochodzenia germańskiego (szwedzkiego). Złożone jest z elementów: os- (ans-) 'bóg Ans' i -wald 'władca, król', (zob. imię Anzelm, Ansgar / Oskar). W krajach germańskich istnieje też imię żeńskie Oswalda. W Polsce imię znane jest od średniowiecza. Poświadczone jest od wieku XIII w formach:...

Zobacz więcej o: Oswald
Obchodzi imieniny:
29 lutego,
5 sierpnia,
22 sierpnia
Obchodzi imieniny:
5 sierpnia,
22 sierpnia

To jedno z najpopularniejszych imion męskich w Polsce. Z punktu widzenia gramatycznego jest to dwuczłonowe złożenie. W członie pierwszym imienia występuje temat czasownikowy stani- od czasownika stać, a jako drugi człon użyty jest element -sław. Formy skrócone i spieszczone to : Stanek, Stanisz, Stańko,...

Zobacz więcej o: Stanisław
Obchodzi imieniny:
8 maja,
5 sierpnia,
18 września,
13 listopada
Obchodzi imieniny:
5 sierpnia
Obchodzi imieniny:
5 sierpnia,
8 grudnia