Tego dnia świętują

Imię pochodzenia germańskiego (anglo-saskiego); złożone jest z elementów: aelf- / alp- / alf- / elf- 'elf' i -raed (-rad / -rat) 'rada, konsylium'. Czasem drugi człon identyfikuje się ze słowem -frid / -fritu 'oszańcowanie, twierdza, pokój'. W Polsce imię znane od w. XIX w związku z modą angielską...

Zobacz więcej o: Alfred
Obchodzi imieniny:
4 lipca,
19 lipca,
4 sierpnia,
14 sierpnia,
14 grudnia
Obchodzi imieniny:
19 lipca

Imię pochodzenia greckiego: Arsénios, od przymiotnika pospolitego arsénios lub ars-n 'mężny, silny'. Bliskim mu treściowo jest imię Andrzej. W Polsce imię rzadko używane. Mogło występować na ziemiach wschodnich, ponieważ jest to imię dość częste w chrześcijaństwie wschodnim. W dokumentach polskich poświadczone...

Zobacz więcej o: Arseniusz
Obchodzi imieniny:
19 lipca,
14 grudnia
Obchodzi imieniny:
19 lipca

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen Rufinus, Rufina (dla kobiety), utworzone za pomocą sufiksu -inus od starszego cognomen Rufus, Rufa (rufus, -a, -um 'rudy, ruda'), częstego w rodzinie Cornelia. W Polsce jest to bardzo rzadkie imię. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Rufinus, fr. Rufin,...

Zobacz więcej o: Rufin
Obchodzi imieniny:
7 kwietnia,
19 lipca,
28 listopada

Jest to imię wywodzące się z łaciny, z pierwotnego cognomen Vincentius, utworzonego od imiesłowu czynnego vincens, -tis czasownika vinco, -cere 'zwyciężać'. Znaczeniowo byłoby to imię synonimiczne do imienia WIKTOR. Forma żeńska brzmiała Vincentia. Imię Wincenty znane jest w Polsce już od czasów średniowiecznych....

Zobacz więcej o: Wincenty
Obchodzi imieniny:
22 stycznia,
8 marca,
20 marca,
5 kwietnia,
24 maja,
19 lipca,
6 sierpnia,
25 września,
27 września,
9 października,
27 października
Obchodzi imieniny:
15 czerwca,
19 lipca

Jest to polska forma imienia znanego bardziej w czeskiej postaci WŁADYSŁAW. Znaczeniowo jest synonimicznym imieniem do WŁODZIMIERZA. Dziś powszechnie występuje forma Władysław, rzadko Włodzisław. W kalendarzu imion słowiańskich umieszczone 25 września.

Zobacz więcej o: Włodzisław
Obchodzi imieniny:
27 czerwca,
19 lipca