Tego dnia świętują

Podobnie jak forma żeńska, Benedykta, jest to imię łacińskie, pierwotnie cognomen. Łac. Benedictus i Benedicta notowane są w inskrypcjach jako imiona własne zarówno pogan, jak i chrześcijan. Formalnie są to imiesłowy przeszłe od czasownika benedicere 'dobrze mówić o kimś, (później) dobrze życzyć komuś';...

Zobacz więcej o: Benedykt
Obchodzi imieniny:
12 stycznia,
12 lutego,
11 marca,
21 marca,
27 marca,
4 kwietnia,
16 kwietnia,
7 maja,
11 maja,
29 czerwca,
7 lipca,
11 lipca,
16 lipca,
21 lipca,
13 listopada

Imię pochodzenia germańskiego, utworzone na podstawie słowa ernust / ernost / ernest 'bitwa, siła, surowość'. Czesi to germańskie imię przejęli jako Arnošt. W Polsce używane od średniowiecza do dziś także jako nazwisko. Obok formy męskiej w użyciu są też żeńskie: Ernestyna i Ernestynka zapożyczone...

Zobacz więcej o: Ernest (Arnost)
Obchodzi imieniny:
12 stycznia,
13 marca,
27 marca,
13 lipca,
7 listopada
Obchodzi imieniny:
12 stycznia,
13 marca,
27 marca,
13 lipca

Jest to imię biblijne z grupy hebrajskich imion teoforycznych, zawierające element Jo-, który pochodzi ze skrócenia Jahveh, Jehovah 'Bóg'. Imię Jan (Johhanan) znaczy 'Bóg jest łaskawy'. W Polsce imię znane jest od średniowiecza (1202 r.) i poświadczone w dokumentach w formach: Jan, Jen, Joan, a także...

Zobacz więcej o: Jan
Obchodzi imieniny:
10 stycznia,
17 stycznia,
23 stycznia,
31 stycznia,
4 lutego,
5 lutego,
8 lutego,
5 marca,
8 marca,
17 marca,
27 marca,
28 marca,
30 marca,
7 kwietnia,
13 kwietnia,
6 maja,
10 maja,
12 maja,
15 maja,
18 maja,
21 maja,
22 maja,
23 maja,
24 maja,
27 maja,
30 maja,
3 czerwca,
12 czerwca,
16 czerwca,
22 czerwca,
24 czerwca,
26 czerwca,
4 sierpnia,
9 sierpnia,
13 sierpnia,
19 sierpnia,
20 sierpnia,
29 sierpnia,
3 września,
11 września,
13 września,
28 września,
1 października,
3 października,
9 października,
19 października,
20 października,
23 października,
13 listopada,
24 listopada,
26 listopada,
4 grudnia,
14 grudnia,
23 grudnia,
27 grudnia

Jako osobowe imię własne pierwotnie nie było używane. Leżąca w Azji Mniejszej kraina Lydia lub Lidia (z grec. Lýdia), z głównym miastem Sardes, dała u Greków podstawę do nazwy ludu Lydós i pochodnego przymiotnika Lydios 'lidyjski' (rodzaj żeński Lydia 'lidyjska'), który mógł się stać nazwą osoby stamtąd...

Zobacz więcej o: Lidia
Obchodzi imieniny:
27 marca,
3 sierpnia
Obchodzi imieniny:
27 marca

Jest to niemiecka forma imienia ROBERT. Występuje w Niemczech, w Alzacji i Lotaryngii obok formy Rupprecht. W XV w. nosili to imię dwaj książęta śląscy. Jako nazwisko nosił je w XIX w. Karol Ruprecht, uczestnik powstania w 1846 r., a od kwietnia 1863 roku członek Rządu Narodowego. Odpowiedniki obcojęz.:...

Zobacz więcej o: Rupert
Obchodzi imieniny:
27 marca
Obchodzi imieniny:
20 marca,
27 marca,
15 maja