Tego dnia świętują

Imię żeńskie, dawniej w Polsce nie spotykane. Dziwnym zrządzeniem losu, znane w średniowieczu imię męskie Anioł (z łac. Angelus), od którego wywodzi się śląskie nazwisko Anioła, wyszło całkiem z użycia, natomiast pojawiło się, zapewne w XVIII w., żeńskie imię Aniela z włosko-łac. Angela. Biorąc dosłownie...

Zobacz więcej o: Aniela
Obchodzi imieniny:
4 stycznia,
27 stycznia,
28 marca,
30 marca,
1 maja,
31 maja,
10 lipca,
18 listopada

Imię męskie wywodzące się od starożytnego rodu rzymskich plebejuszów Antonii, lub gens Antonia. Najsłynniejszą postacią z tego rodu był Marcus Antonius, czyli Marek Antoniusz, najpierw współpracownik, a potem przeciwnik Augusta Oktawiana. Skąd się wzięła nazwa tego rodu, nie wiemy; pod koniec republiki...

Zobacz więcej o: Antoni
Obchodzi imieniny:
9 stycznia,
12 stycznia,
17 stycznia,
6 lutego,
1 marca,
28 marca,
3 kwietnia,
10 kwietnia,
7 czerwca,
13 czerwca,
5 lipca,
7 lipca,
24 lipca,
3 września,
24 października,
31 października,
7 listopada,
28 grudnia

Imię pochodzenia hebrajskiego: gid'on lub gid onî 'wojownik, ścinający, rębacz'. Grecy transkrybowali to imię jako Gede-n, a w łacinie Gedeon. W Polsce notowane z przełomu wieków XII i XIII w formie łacińskiego Gedeon, a od w. XIV także w spieszczeniach: Giedek, Giedka, Giedko. Odpowiedniki obcojęz.:...

Zobacz więcej o: Gedeon
Obchodzi imieniny:
28 marca

Jest to imię biblijne z grupy hebrajskich imion teoforycznych, zawierające element Jo-, który pochodzi ze skrócenia Jahveh, Jehovah 'Bóg'. Imię Jan (Johhanan) znaczy 'Bóg jest łaskawy'. W Polsce imię znane jest od średniowiecza (1202 r.) i poświadczone w dokumentach w formach: Jan, Jen, Joan, a także...

Zobacz więcej o: Jan
Obchodzi imieniny:
10 stycznia,
17 stycznia,
23 stycznia,
31 stycznia,
4 lutego,
5 lutego,
8 lutego,
5 marca,
8 marca,
17 marca,
27 marca,
28 marca,
30 marca,
7 kwietnia,
13 kwietnia,
6 maja,
10 maja,
12 maja,
15 maja,
18 maja,
21 maja,
22 maja,
23 maja,
24 maja,
27 maja,
30 maja,
3 czerwca,
12 czerwca,
16 czerwca,
22 czerwca,
24 czerwca,
26 czerwca,
4 sierpnia,
9 sierpnia,
13 sierpnia,
19 sierpnia,
20 sierpnia,
29 sierpnia,
3 września,
11 września,
13 września,
28 września,
1 października,
3 października,
9 października,
19 października,
20 października,
23 października,
13 listopada,
24 listopada,
26 listopada,
4 grudnia,
14 grudnia,
23 grudnia,
27 grudnia

Żeńska forma imienia JAN. U nas znana od XIV wieku. Obecnie używane spieszczenia: Joaśka, Joasia (czasem Asia). W Polsce powstała w czasach nowszych druga forma tego imienia utworzona od imienia Jan: Janina (por. Karolina). Imię, traktowane w formie podstawowej jako odrębne od Joanny, miesza się z nią...

Zobacz więcej o: Joanna
Obchodzi imieniny:
2 lutego,
4 lutego,
1 marca,
28 marca,
12 maja,
24 maja,
30 maja,
17 sierpnia,
21 sierpnia,
24 sierpnia,
26 sierpnia,
12 grudnia

Jest to imię słowiańskie, złożone z członu czasownikowego krzesi- 'krzesi, budzi' i rzeczownikowego - sław. Całość interpretować można jako 'budzi sławę'. Byłoby to imię synonimiczne do Budzisław. Od imienia Krzesisław utworzono też żeńskie imię Krzesisława. Imię Krzesisław poświadczone jest od średniowiecza...

Zobacz więcej o: Krzesisław
Obchodzi imieniny:
28 marca
Obchodzi imieniny:
28 marca

Jest to łacińska forma imienia Ksystus (Xystus), które wywodzi się z języka greckiego, a utworzone zostało od słowa ksystos 'wygładzony, elegancki'. Łacina przyjęła je jako Sustus. Na gruncie łacińskim nastąpiło pomieszanie formy Sustus z łacińskim imieniem Sextus, co dało formę Sixtus. U nas imię to...

Zobacz więcej o: Sykstus
Obchodzi imieniny:
28 marca,
6 kwietnia,
6 sierpnia