Tego dnia świętują

Jest to imię pochodzenia aramejskiego, genetycznie patronimicum (nazwisko odojcowskie) Bar-Tholomai 'syn Tolmy' lub 'syn oracza'. Jeśli identyfikacja Natanaela i Bartłomieja jest słuszna, to można przyjąć, że pełne jego imię brzmiało Natanael bar-Tholomai. W chrześcijaństwie znane od początku w formie...

Zobacz więcej o: Bartłomiej
Obchodzi imieniny:
30 kwietnia,
5 lipca,
24 sierpnia,
3 września,
11 listopada
Obchodzi imieniny:
30 kwietnia

Imię pochodzenia greckiego złożone z elementów: eu- 'dobry' i -trópos 'obyczaj'. Eutrópios (łac. Eutropius) to 'człowiek dobrych obyczajów'. W Polsce nie używane. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Eutropius, gr. Eutrópios, ang., niem. Eutropius, fr. Eutrope, Estropi, Estroupiet, Stirpi, Ytrope, ros. Ewtropij,...

Zobacz więcej o: Eutropiusz
Obchodzi imieniny:
30 kwietnia

Jest to imię biblijne, wywodzące się z hebrajskiego Jaaqob - 'niech Bóg strzeże'. Ludowa etymologia łączy je z rzeczownikiem aqueb 'pięta' (aluzja do Rdz 25, 26: -zaraz potem ukazał się brat jego, trzymający Ezawa za piętę; dano mu przeto imię Jakub-). Warto dodać, że to samo imię odnaleziono też w Mezopotamii,...

Zobacz więcej o: Jakub
Obchodzi imieniny:
5 lutego,
14 marca,
3 kwietnia,
17 kwietnia,
30 kwietnia,
1 maja,
6 maja,
1 czerwca,
5 lipca,
13 lipca,
25 lipca,
6 sierpnia,
21 października,
28 listopada

Jest to imię wywodzące się z języka greckiego, od przymiotnika katharós 'czysty, bez skazy', za pośrednictwem łaciny (Catharina). Forma Catharina jest w użyciu w chrześcijaństwie zachodnim, natomiast u chrześcijan wschodnich rozpowszechniona jest forma grecka Ekatherin- (Aikatherin-). W Polsce imię...

Zobacz więcej o: Katarzyna
Obchodzi imieniny:
2 lutego,
13 lutego,
9 marca,
22 marca,
23 marca,
24 marca,
1 kwietnia,
6 kwietnia,
29 kwietnia,
30 kwietnia,
25 listopada,
30 grudnia

Imię żeńskie, które pochodzi od łacińskiego wyrazu lilium - -lilia"Odpowiedniki obcojęz.: ang. Lily, ros./ukr. lilja

Zobacz więcej o: Lilla
Obchodzi imieniny:
30 kwietnia,
27 lipca

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, wywodzące się z cognomen utworzonego od nomen gentilicium Marius (gens Maria). Sufiks -anus oznacza przynależność, zatem Marianus to 'należący do Mariusza, przyjęty do rodu Mariuszów'. W Polsce średniowiecznej imię to było używane w formie Marzyjan (poświadczone...

Zobacz więcej o: Marian
Obchodzi imieniny:
30 kwietnia,
1 lipca,
11 października,
17 października