Tego dnia świętują

Obchodzi imieniny:
29 kwietnia

Imię żeńskie pochodzenia łacińskiego, spieszczenie za pomocą sufiksu -ina imienia Angela lub forma patronimiczna od imienia Angelus - 'należąca do Anioła, córka Anioła'. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Angelina, ang. Angelot, wł. Angelina. Święte, które nosiły to imię, tworzą w repertoriach hagiograficznych...

Zobacz więcej o: Angelina
Obchodzi imieniny:
29 kwietnia,
15 czerwca

Imię pochodzenia łacińskiego: Augustinus, utworzone od przydomka Augustus, nadanego Oktawianowi przez senat. Augustus to pierwotnie przymiotnik od rzeczownika augur, który oznaczał 'uświęcony przez (dobre) przepowiednie, znaki' lub 'przedsięwzięty pod sprzyjającymi znakami'. Ten przymiotnik nadawano...

Zobacz więcej o: Augustyn
Obchodzi imieniny:
28 stycznia,
29 kwietnia,
19 maja,
28 maja,
28 sierpnia

Jest to dwuczłonowe imię słowiańskie, znane też w staropolskim w postaci Bogosław i Bosław (z zanikiem śródgłosowej sylaby). Bogosława, księcia pomorskiego, spotykamy w źródłach już pod r. 1168, ale w różnych dokumentach nazywany jest on także Bogusławem i Bogsławem. Zapiski źródłowe wskazują, że imię...

Zobacz więcej o: Bogusław
Obchodzi imieniny:
20 marca,
22 marca,
18 kwietnia,
29 kwietnia,
1 lipca,
23 września,
18 grudnia

Jest to imię pochodzenia germańskiego, wywodzące się ze słowa hugu (huge) 'zmysł, rozum, talent'. Element ten częsty bywa w imionach germańskich, szczególnie jako człon pierwszy (podobnie jak w drugim członie w słowiańskich imionach -mysł). Przypuszcza się, że imię Hugo lub Hugon (końcowe -n wzięte z...

Zobacz więcej o: Hugo (Hugon)
Obchodzi imieniny:
1 kwietnia,
29 kwietnia,
17 listopada

Jest to imię łacińskie, pierwotnie bardzo popularne cognomen, utworzone od nomen gentilicium Cassius. Imię Kasjan (Cassianus) 'należący do rodu Cassia', było dość częste w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. W Polsce imię znane, choć bardzo rzadkie. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Cassianus, fr. Cassien,...

Zobacz więcej o: Kasjan
Obchodzi imieniny:
9 marca,
13 marca,
22 marca,
24 marca,
5 kwietnia,
29 kwietnia,
13 sierpnia,
25 listopada,
3 grudnia

Jest to imię wywodzące się z języka greckiego, od przymiotnika katharós 'czysty, bez skazy', za pośrednictwem łaciny (Catharina). Forma Catharina jest w użyciu w chrześcijaństwie zachodnim, natomiast u chrześcijan wschodnich rozpowszechniona jest forma grecka Ekatherin- (Aikatherin-). W Polsce imię...

Zobacz więcej o: Katarzyna
Obchodzi imieniny:
2 lutego,
13 lutego,
9 marca,
22 marca,
23 marca,
24 marca,
1 kwietnia,
6 kwietnia,
29 kwietnia,
30 kwietnia,
25 listopada,
30 grudnia

Jest to imię wywodzące się z łacińskiego cognomen, utworzonego od imienia Paulus za pomocą sufiksu -inus, który określa przynależność do kogoś, pochodzenie od kogoś. Paulinus to pierwotnie 'należący do Paulusa (czyli Pawła), pochodzący od Paulusa'. W źródłach polskich imię poświadczone już w XIII w....

Zobacz więcej o: Paulin
Obchodzi imieniny:
29 kwietnia,
4 maja,
10 października

Chrześcijańskie imię greckie (Pétros), pochodzące od rzeczownika pospolitego pétra 'skała, opoka'. Jest odpowiednikiem aramejskiego wyrazu kefas 'skała, opoka', użytego w funkcji przydomka. Należy do najwcześniejszych imion chrześcijańskich. W Polsce jest to bardzo popularne imię męskie od najdawniejszych...

Zobacz więcej o: Piotr
Obchodzi imieniny:
3 stycznia,
18 stycznia,
28 stycznia,
31 stycznia,
5 lutego,
8 lutego,
21 lutego,
22 lutego,
23 lutego,
24 lutego,
2 marca,
23 marca,
27 kwietnia,
29 kwietnia,
8 maja,
13 maja,
19 maja,
2 czerwca,
23 czerwca,
29 czerwca,
2 lipca,
7 lipca,
12 lipca,
30 lipca,
1 sierpnia,
12 sierpnia,
19 sierpnia,
9 września,
12 września,
25 września,
19 października,
16 listopada,
21 listopada,
4 grudnia,
21 grudnia,
25 grudnia

Jest to włoskie spieszczenie przez skróce­nie imienia Mar­garita - MAŁGORZATA.W Polsce występuje w takiej formie bardzo rzad­ko.Odpowiedniki obcojęz.: łac., ang. fr., niem., wł. Rita.Święta Ryta. Urodziła się w Roccaporenie niedaleko Cascii, w Umbrii. Na chrzcie św. otrzymała imię Małgorzata. Nie posiadamy...

Zobacz więcej o: Rita
Obchodzi imieniny:
29 kwietnia,
22 maja

Jest to imię pochodzenia germańskiego, złożone z członów: hrot- / rod- / rot- 'sława' i -berth / -beraht 'znakomity'. Najstarsza forma tego imienia brzmiała Hrodebert. Różnymi dialektycznymi pierwotnie formami są dzisiejsze samodzielne imiona Ruppert i Ruprecht (niemieckie). Z historii dobrze jest...

Zobacz więcej o: Robert
Obchodzi imieniny:
21 lutego,
17 kwietnia,
29 kwietnia,
13 maja,
7 czerwca,
18 lipca,
17 września
Obchodzi imieniny:
17 kwietnia,
29 kwietnia,
13 maja,
7 czerwca,
18 lipca

Jest to imię greckie, noszone przez rzymskie wieszczki i kapłanki Apollina. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Sybilla, Sibylla, gr. Síbylla, ang. Sibyl, fr. Sibille, niem. Sibilla, Sibylle, wł. Sibilla. Sybilla z Aywi-res (Brabancja). Urodziła się w prowincji Hainaut, w szlacheckiej rodzinie Gages. Wykształcenie...

Zobacz więcej o: Sybilla
Obchodzi imieniny:
29 kwietnia