Tego dnia świętują

Jest to dwuczłonowe imię złożone pochodzenia greckiego. W części pierwszej występuje temat przymiotnikowy árist- (od áristos) 'najlepszy', a w drugiej -arch 'książę, władca'. Arystarch to 'najlepszy książę, władca'. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Aristarchus; gr. Arístarchos. Arystarch, towarzysz św....

Zobacz więcej o: Arystarch
Obchodzi imieniny:
28 kwietnia,
4 sierpnia

Jest to imię pochodzenia germańskiego. W pierwszym członie zawarty jest element hlut- (chlod-, chlud-) 'sławny', a w drugim -wik (-wig) 'walka, bitwa'. Było to częste imię królów frankońskich, które pierwotnie zapisywano jako Clodvig, Clodwig, Chlodwig, Chludwig. Po zaniku nagłosowego ch- powstała forma...

Zobacz więcej o: Ludwik
Obchodzi imieniny:
31 stycznia,
15 marca,
28 kwietnia,
19 sierpnia,
25 sierpnia,
9 października

Jest to bardzo popularne dziś imię kobiece. Popularność tę zawdzięcza temu, że nosiła je Matka Boża. Forma Maria pochodzi ze zgrecyzowanego hebrajskiego Mirjam, Marjam. Etymologicznie imię to łączy się z akadyjskim mari-m 'napawa radością'. W greckiej wersji Nowego Testamentu występuje forma Mariám. Imię...

Zobacz więcej o: Maria
Obchodzi imieniny:
1 stycznia,
23 stycznia,
2 lutego,
11 lutego,
25 marca,
14 kwietnia,
26 kwietnia,
28 kwietnia,
3 maja,
24 maja,
2 czerwca,
2 lipca,
5 lipca,
29 lipca,
2 sierpnia,
4 sierpnia,
5 sierpnia,
15 sierpnia,
22 sierpnia,
26 sierpnia,
8 września,
12 września,
15 września,
24 września,
7 października,
11 października,
16 listopada,
21 listopada,
8 grudnia,
10 grudnia

Jest to imię pochodzenia łacińskiego. Pierwotnie tzw. praenomen (imię właściwe) nadawane dziecku w związku z jakąś cechą fizyczną. Pierwotne znaczenie tego imienia to 'mały'. Później mogło być też używane w funkcji cognomen. W tej roli bardzo często występowało w rodzie rzymskim Emiliuszów (gens Aemilia). Na...

Zobacz więcej o: Paweł
Obchodzi imieniny:
10 stycznia,
15 stycznia,
25 stycznia,
1 lutego,
5 lutego,
6 lutego,
8 lutego,
2 marca,
7 marca,
22 marca,
28 kwietnia,
7 czerwca,
26 czerwca,
28 czerwca,
29 czerwca,
12 lipca,
20 lipca,
19 października,
16 listopada,
19 listopada
Obchodzi imieniny:
28 kwietnia

Imię to bywa w Polsce używane do dziś. Formy spieszczone to Walerka, Walercia. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Valeria, fr. Valérie, Vali-re, Valli-re, wł. Valeria. Święte, które nosiły to imię, nie są liczne. W wykazach spotykamy zaledwie cztery postacie. O jednej powiemy pod hasłem Witalis i Ursycyn,...

Zobacz więcej o: Waleria
Obchodzi imieniny:
28 kwietnia,
5 czerwca,
9 grudnia

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen utworzone sufiksem -anus od nomen gentilicium Valerius (zob. WALERY). W starożytnym Rzymie nosił je m.in. cesarz Publiusz Licyniusz Valerianus (+ 263). W źródłach polskich poświadczone jest w formie Waleryjan od w. XIII. W wiekach XVI-XVIII było dość...

Zobacz więcej o: Walerian
Obchodzi imieniny:
29 stycznia,
14 kwietnia,
28 kwietnia,
5 czerwca,
14 czerwca,
23 sierpnia,
27 listopada,
15 grudnia

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, pierwotnie cognomen Vitalis 'życiowy, zdolny do życia'. Wyrażało ono życzenie rodziców, żeby dziecko dobrze się chowało. Imię to jest w Polsce znane, choć rzadko używane. W średniowieczu brzmiało u nas Witalisz. Dobrze znają je dzieci z żartobliwych wierszyków o...

Zobacz więcej o: Witalis
Obchodzi imieniny:
28 kwietnia,
10 lipca,
20 października,
4 listopada