Tego dnia świętują

Jest to imię biblijne (nosił je król Dawid, twórca części psalmów), pochodzące od hebrajskiego słowa dud 'kochanie' czy dod 'kochania godny'. W Europie imię to stało się bardzo popularne po reformacji; dziś jest to częste imię w krajach protestanckich. W Polsce było i jest to imię rzadkie. Częściej...

Zobacz więcej o: Dawid
Obchodzi imieniny:
26 czerwca,
15 lipca,
29 grudnia,
30 grudnia
Obchodzi imieniny:
15 lipca,
30 grudnia

Jest to imię przejęte do języków europejskich z greckiego za pośrednictwem łaciny. Greckie Dionýsios pochodzi od imienia boga Dionizosa (gr. Diónysos), syna Zeusa i Semele. Pierwotnie imię Dionýsios znaczy 'należący do Dionizosa'. Spolszczono to imię w formach Dionizy i Dionizjusz. Postaci z historii...

Zobacz więcej o: Dionizy
Obchodzi imieniny:
26 lutego,
8 kwietnia,
2 września,
9 września,
20 września,
2 października,
9 października,
16 października,
16 listopada,
17 listopada,
26 grudnia,
30 grudnia

Jest to męskie imię greckie. Eugénios to pierwotnie zdrobnienie imienia Eugénés 'dobrze urodzony, z dobrego rodu' (eu 'dobrze' i genos 'ród'). W starożytnym Rzymie imię to zostało przetłumaczone na Benenatus. W dawnej Polsce imię to było rzadkie, częstsze dopiero w XIX i XX w. Być może pewną popularność...

Zobacz więcej o: Eugeniusz
Obchodzi imieniny:
4 stycznia,
4 marca,
2 czerwca,
8 lipca,
13 lipca,
6 września,
13 listopada,
30 grudnia

Irma to imię żeńskie wywodzące się od imienia Hermina; jest żeńskim odpowiednikiem męskiego imienia Hermin.Hermina to mię pochodzenia germańskiego, żeński odpowiednik męskiego HERMIN. Hermina to 'poświęcona Herminowi'. Na gruncie niemiec­kim jest traktowane jako żeński odpowiednik imienia Herman. W Polsce...

Zobacz więcej o: Irma
Obchodzi imieniny:
18 września,
24 grudnia,
30 grudnia

Irmina to imię żeńskie wywodzące się od imienia Hermina; jest żeńskim odpowiednikiem męskiego imienia Hermin.Imię pochodzenia germańskiego, żeński odpowiednik męskiego HERMIN. Hermina to 'poświęcona Herminowi'. Na gruncie niemiec­kim jest traktowane jako żeński odpowiednik imienia Herman. W Polsce występuje...

Zobacz więcej o: Irmina
Obchodzi imieniny:
24 grudnia,
30 grudnia

Jest to imię wywodzące się z języka greckiego, od przymiotnika katharós 'czysty, bez skazy', za pośrednictwem łaciny (Catharina). Forma Catharina jest w użyciu w chrześcijaństwie zachodnim, natomiast u chrześcijan wschodnich rozpowszechniona jest forma grecka Ekatherin- (Aikatherin-). W Polsce imię...

Zobacz więcej o: Katarzyna
Obchodzi imieniny:
2 lutego,
13 lutego,
9 marca,
22 marca,
23 marca,
24 marca,
1 kwietnia,
6 kwietnia,
29 kwietnia,
30 kwietnia,
25 listopada,
30 grudnia
Obchodzi imieniny:
17 czerwca,
30 grudnia

Jest to imię wywodzące się z języka łacińskiego, z pierwotnego cognomen Sabinus, od nazwy etnicznej Sabinów. Sabinowie zaś byli szczepem italskim zamieszkującym obszar między Lacjum a Umbrią. Wraz z Latynami dali początek Rzymowi (legendarne porwanie Sabinek). Ze starożytności (z I wieku po Chr.) znany...

Zobacz więcej o: Sabin
Obchodzi imieniny:
20 sierpnia,
30 grudnia

Imię pochodzenia łacińskiego. Pierwotnie był to użyty w funkcji cognomen przymiotnik severus, -a, -um 'surowy, poważny'. Należało w Rzymie do popularniejszych cognominów. W latach 193-235 w Rzymie panowała dynastia Sewerów, do której należeli m.in. Septymiusz Sewer, Karakalla, Heliogabal, Aleksander...

Zobacz więcej o: Sewer
Obchodzi imieniny:
15 lutego,
24 marca,
15 października,
22 października,
8 listopada,
30 grudnia
Obchodzi imieniny:
30 grudnia

Jest to imię biblijne, powstałe ze skrócenia pełnej formy Eleazar 'Bóg wspomógł'. W Polsce imię poświadczone od 1252 r. w formach: Łazarz, Łazer, Łazor, Łazur. Z historii kultury polskiej znamy Łazarza, właściciela jednej z oficyn drukarskich Krakowa. Od imienia Łazarz pochodzą nazwiska: Łazarowicz,...

Zobacz więcej o: Łazarz
Obchodzi imieniny:
11 lutego,
23 lutego,
17 grudnia,
30 grudnia