Tego dnia świętują

Imię pochodzenia greckiego. Greckie Andréas genetycznie jest zdrobnieniem dwuczłonowych imion męskich typu Andróbulos, Androgénes, Androkrátes, Andromedes, Andrón-kos itd., bardzo rozpowszechnionych, a zawierających wyraz an-r (gen. andrós) 'mąż, mężczyzna' w części pierwszej. W całym chrześcijaństwie...

Zobacz więcej o: Andrzej
Obchodzi imieniny:
6 stycznia,
19 stycznia,
4 lutego,
12 kwietnia,
27 kwietnia,
13 maja,
16 maja,
12 lipca,
13 lipca,
16 lipca,
17 lipca,
21 lipca,
1 listopada,
10 listopada,
24 listopada,
30 listopada,
10 grudnia
Obchodzi imieniny:
6 stycznia

Grecka forma semickiego Belszassar od babil. Bel(Marduk)-balatsu-usur 'niech Bel zachowa jego życie' albo Bel-szar-usur'niech Bel chroni króla'. Imię popularne wśród władców babil.-perskich w okresie hellenistycznym. W Biblii nosi je babil. książe i regent, syn Nabonida, przedstawiany w księgach Daniela...

Zobacz więcej o: Baltazar
Obchodzi imieniny:
6 stycznia
Obchodzi imieniny:
6 stycznia

Imię pochodzenia greckiego - Epipháneia 'objawienie się, ukazanie się bóstwa'. Jest w chrześcijaństwie specjalne święto: Epifania 'Objawienie Pańskie', zwane w Kościele zachodnim 'świętem Trzech Króli'. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Epiphania, gr. Epipháneia, wł. Epifania. W repertoriach hagiograficznych...

Zobacz więcej o: Epifania
Obchodzi imieniny:
6 stycznia

Imię to pochodzi najprawdopodobniej z perskiego słowa gizbar 'stróż skarbca (skarb­nik)' albo ze skrócenia perskiego imienia Gathaspar 'wspaniały' (albo 'ten, który dba o swoją cześć'). Według tradycji imię Kasper miał nosić jeden z trzech medrców, którzy przybyli do Betlejem, aby złożyć hołd Chrys­tusowi.W...

Zobacz więcej o: Kacper
Obchodzi imieniny:
6 stycznia

Imię to pochodzi najprawdopodobniej z perskiego słowa gizbar 'stróż skarbca (skarbnik)' albo ze skrócenia perskiego imienia Gathaspar 'wspaniały' (albo 'ten, który dba o swoją cześć'). Według tradycji imię Kasper miał nosić jeden z trzech medrców, którzy przybyli do Betlejem, aby złożyć hołd Chrystusowi. W...

Zobacz więcej o: Kasper
Obchodzi imieniny:
6 stycznia

Jest to imię teoforyczne, jak wiele imion biblijnych. Wywodzi się z hebrajskiego melki-or 'król (Bóg) jest moją światłością'. W Polsce imię poświadczone w dokumentach od 1394 r. w formach: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Melcher, Malcher, Malchar, Melchor, Malcar. Od imienia tego pochodzą...

Zobacz więcej o: Melchior
Obchodzi imieniny:
6 stycznia,
7 września,
7 listopada
Obchodzi imieniny:
6 stycznia