Szukana litera: "p"

Imię pochodzenia łacińskiego, utworzone jako cognomen od Palatias sufiksem -ata, który tworzył cognomina od podstaw obcych. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Palatiata, Palatias, Pallatiata, ang., niem. Palatiata. Palacjata i Laurencja. Miały pochodzić z Ankony. Laurencja była mamką Palacjaty. Za wyznanie...

Zobacz więcej o: Palacjata (Palatias)
Obchodzi imieniny:

Imię łacińskie, genetycznie nazwa urzędu średniowiecznego: comes palatinus 'zastępca króla, namiestnik króla, władca biorący udział w wyborze cesarza'. Nazwa pochodzi od palatium 'pałac cesarski lub królewski'. W Polsce imię nie używane. Nazwa palatinus przekładana jest jako wojewoda. Odpowiedniki...

Zobacz więcej o: Palatyn
Obchodzi imieniny:

Imię pochodzenia germańskiego, występujące w obocznej formie Baldo. Może być imieniem prostym lub skróceniem imienia dwuczłonowego z pierwszym lub drugim elementem bald- / pald- 'odważny, śmiały, dzielny'. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Paldus, Baldus, ang., niem. Bald, Pald, Baldo, Paldo. Paldo, benedyktyn....

Zobacz więcej o: Paldo
Obchodzi imieniny:

Imię pochodzenia greckiego, utworzone na bazie wyrazu pospolitego palaí- 'pasować się, mocować się'. Było to imię jednego z greckich bóstw morskich. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Palaemon, gr. Palemon, Palaím-n, ang. Palemon, niem. Palämon, Palamon, wł. Palemone. Palemon (Palamon) z Tebaidy. O tym egipskim...

Zobacz więcej o: Palemon
Obchodzi imieniny:

Imię pochodzenia greckiego, od nazwy miasta Palairos w Akarnanii. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Palerius, Pallerius, ang. Palerius, fr. Pallair. Paleriusz, biskup Telese, i Ekwicjusz. Kult tych dwóch świętych powstał wyłącznie z odkrycia dokonanego w r. 1167. Znaleziono wtedy inskrypcje, które miały...

Zobacz więcej o: Paleriusz
Obchodzi imieniny:

W ślad za niektórymi greckimi synaksariami Martyrologium Rzymskie wspomina w dniu 16 sierpnia trzydziestu trzech męczenników, nazwanych palestyńskimi. Kiedy i gdzie doczekali się męczeństwa, nie wiemy. Trudno też powiedzieć, w jaki sposób zginęli, bo wspomnienia wschodnie nie są w tym przedmiocie zgodne...

Zobacz więcej o: Palestyńscy Męczennicy
Obchodzi imieniny:

Imię pochodzenia greckiego - Palladía, utworzone od przydomka bogini Pallas Ateny. Palladía to 'poświęcona Atenie'. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Palladia, gr. Palladía, ang., niem. Palladia, fr. Pallaye. W martyrologiach pojawiają się dwie święte tego imienia. O jednej powiemy pod hasłem Zuzanna, Marcjana...

Zobacz więcej o: Palladia
Obchodzi imieniny:

W Polsce imię to nie było nigdy rozpowszechnione. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Palladius, gr. Palládios, fr. Pallade, Palais, wł. Palladio. Doliczono się aż dziewięciu świętych tego imienia. Liczba wydaje się jednak przesadzona. Wywodzi się prawdopodobnie z nieporozumień. Tu w każdym razie wystarczy...

Zobacz więcej o: Palladiusz
Obchodzi imieniny:

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen utworzone na podstawie wyrazu pospolitego palmatus 'palmowy', który występuje w wyrażeniu tunica palmata, używanym m.in. dla określenia tuniki triumfatora. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Palmatius, fr. Palmace. W martyrologiach odnajdujemy pod tym imieniem...

Zobacz więcej o: Palmacjusz
Obchodzi imieniny:
Obchodzi imieniny:
19 września