Św. Melecjusz – obrońca prawowierności

Św. Melecjusz – obrońca prawowierności
Św. Melecjusz z Antiochii - Olexa Yur at uk.wikipedia, Public domain, via Wikimedia Commons
0:00
- 0:00

Melecjusz żył w burzliwych dla Kościoła czasach. Choć na początku IV wieku prześladowania ustały, to jednak chrześcijaństwo wychodzące z przysłowiowych katakumb było podzielone. Różne grupy zwalczały się nawzajem. Struktury kościelne nie były ukształtowane, a biskupi, patriarchowie, a nawet samo papiestwo zależało w dużej mierze od przychylności i poparcia władcy. Właśnie w takich czasach żył i działał św. Melecjusz, patriarcha Antiochii, obrońca ortodoksji, który poniósł surowe konsekwencje swojej prawowierności. Kościół wspomina go w liturgii 12 lutego.

Melecjusz to imię pochodzenia greckiego, zapewne od czasownika ‘mel – troszczę się’. W języku polskim występowało rzadko i nigdy nie zdobyło popularności.

Imiona świętych - Melecjusz

Św. Melecjusz, urodził się na początku IV wieku w ormiańskim Melitene, dzisiaj Malatya w Turcji. Nie mamy żadnych przekazów historycznych dotyczących jego młodości. Możemy się tylko domyślać, że jego dojrzewanie w wierzy upływało w cieniu sporów wokół największej herezji chrześcijańskiej pierwszych wieków, a mianowicie arianizmu.
Ariusz, kapłan aleksandryjski zakwestionował Bóstwo Jezusa i naukę o Trójcy Świętej. Uważał, że Jezus został stworzony przez Boga Ojca i jako Syn nie jest równy Ojcu. Choć nauka ta została potępiona na pierwszym Soborze Powszechnym w Nicei, w roku 325, to jednak następne dziesięciolecia naznaczone były sporami na tym tle. Wyznanie wiary przyjęte przez ojców soborowych nie było wystarczająco precyzyjne i zwolennicy Ariusza wykorzystywali wszelkie sposoby, aby uznać je za obowiązujące w Kościele. Na nieszczęście wielu cesarzy sprzyjało arianom.

Modlitwa do św. Rity w cierpieniu

Melecjusz pojawia się na scenie sporów wewnątrzkościelnych, kiedy został wybrany na biskupa w ormiańskiej Sebaście, dzisiaj Sivas w Turcji, w roku 358. Za jego wyborem na biskupa głosowali nawet arianie, gdyż prawdopodobnie jego stanowisko w tej kwestii nie było jeszcze jednoznacznie sprecyzowane. Być może dlatego też, kiedy dwa lata później został wybrany na stolicę patriarchalną w Antiochii syryjskiej, cesarz Konstancjusz II zaaprobował wybór, gdyż sam sprzyjał arianom.

Św. Melecjusz - Unknown author, Public domain, via Wikimedia CommonsŚw. Melecjusz - Unknown author, P.d., via Wiki. Comm.Melecjusz spostrzegł jednak, że arianie są w błędzie i zaczął ostro występować przeciwko nim. Wywołało to ich wzburzenie, a nawet wymusili na cesarzu jego wygnanie. Melecjusz wrócił po dwóch latach, po śmierci cesarza, ale wspólnota była wtedy bardzo podzielona, a zwolennicy Ariusza byli w większości. Mieli nawet swojego biskupa Paulina, którego pod nieobecność patriarchy Melecjusza wyświęcił ariański biskup Lucyferiusz.
Paulin zręcznie ukrywał swoje prawdziwe poglądy, a nawet udało mu się przekonać św. Atanazego, patriarchę Aleksandrii i papieża Liberiusza I, że to Melecjusz głosi błędną naukę. Nakłonił też cesarza Walensa, by skazał go na wygnanie. Patriarcha musiał żyć w odosobnieniu przez wiele lat.

Trzy modlitwy dziękczynne

Sprawa jego prawowierności ostatecznie wyjaśniła się po 12 latach. Wstawił się za nim także św. Bazyli Wielki i wielu innych biskupów. Gdy na tronie cesarskim zasiadł Gracjan, Melecjusz tryumfalnie powrócił do Antiochii i objął ponownie urząd w roku 378. Rok później sformułował wyznanie wiary przeciwko arianom. Zostało ono zatwierdzone przez synod w Antiochii.
Melecjusz mocno zabiegał o zwołanie nowego Soboru Powszechnego. Jego wysiłki przyniosły skutek i cesarz zwołał Sobór w Konstantynopolu, w roku 381. Melecjuszowi powierzono wtedy zaszczyt przewodniczenia obradom. Sobór zatwierdził uchwały synodu antiocheńskiego i sformułował ostatecznie obowiązującą formułę wyznania wiary.

Kto dziś obchodzi imieniny? - sprawdź

Niespodziewanie, Melecjusz zmarł podczas soboru, w maju 381 roku i został pochowany w Konstantynopolu. Mowę pogrzebową wygłosił św. Grzegorz z Nyssy. Przewodniczenie obradom soboru podjął patriarcha Konstantynopola, św. Grzegorz z Nazjanzu. Św. Melecjusza Kościół wspomina 12 lutego, zapewne w dzień przeniesienia jego relikwii.

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
ks. Marek Starowieyski

Co pozostaje żywego z pierwszych wieków Kościoła? Autor proponuje przyjrzeć się kilkudziesięciu postaciom Ojców Kościoła, naszych ojców we wierze, żyjących w pierwszych ośmiu wiekach ery chrześcijańskiej oraz ośmiu soborom powszechnym, wspólnym obydwu płucom Kościoła wschodniego...

Skomentuj artykuł

Św. Melecjusz – obrońca prawowierności
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.