Tego dnia świętują

Męskie imię greckie Chrýsanthos, które dało początek łacińskiemu i w dalszej kolejności polskiemu imieniu Chryzant, utworzone zostało od przymiotnika chrysanthés 'o złotym kwiatku' (w odniesieniu do krokusa). Imię to, jak i wspomniany przymiotnik, zawiera w części pierwszej rdzeń chrys- ten sam, co wyraz...

Zobacz więcej o: Chryzant
Obchodzi imieniny:
1 kwietnia,
25 października

Jest to imię literackie. Jego powstanie zawdzięczamy A. Mickiewiczowi, który swój poemat zatytułował Grażyna. Źródło tego imienia tkwi w języku litewskim, a jest nim przymiotnik grażus 'piękny'. Budowa słowotwórcza tego imienia jest analogiczna do pary: saldýne 'piernik', saldus 'słodki'; grażunele 'piękność',...

Zobacz więcej o: Grażyna
Obchodzi imieniny:
1 kwietnia,
26 lipca

Jest to imię pochodzenia germańskiego, wywodzące się ze słowa hugu (huge) 'zmysł, rozum, talent'. Element ten częsty bywa w imionach germańskich, szczególnie jako człon pierwszy (podobnie jak w drugim członie w słowiańskich imionach -mysł). Przypuszcza się, że imię Hugo lub Hugon (końcowe -n wzięte z...

Zobacz więcej o: Hugo (Hugon)
Obchodzi imieniny:
1 kwietnia,
29 kwietnia,
17 listopada

Jest to imię wywodzące się z języka greckiego, od przymiotnika katharós 'czysty, bez skazy', za pośrednictwem łaciny (Catharina). Forma Catharina jest w użyciu w chrześcijaństwie zachodnim, natomiast u chrześcijan wschodnich rozpowszechniona jest forma grecka Ekatherin- (Aikatherin-). W Polsce imię...

Zobacz więcej o: Katarzyna
Obchodzi imieniny:
2 lutego,
13 lutego,
9 marca,
22 marca,
23 marca,
24 marca,
1 kwietnia,
6 kwietnia,
29 kwietnia,
30 kwietnia,
25 listopada,
30 grudnia

Jest to żeńska forma imienia TEODOR. Nosiła je m.in. Teodora (ok. 497-548), cesarzowa bizantyjska, od r. 527 żona cesarza Justyniana Wielkiego. W Polsce jest to imię rzadkie. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Theodora, fr. Théodora, Dora, hiszp. i wł. Teodora, ros. Fedora, ukr. Fedora, Todora. W synaksariach...

Zobacz więcej o: Teodora
Obchodzi imieniny:
1 kwietnia,
17 września

Zlatynizowana forma germańskiego imienia złożonego z członów: theud-/diot- 'lud, naród, plemię' i -haris/-charis 'wojsko'. Czasem utożsamiano je z greckim Teodorem. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Theudarius, Theuderius, ang., niem. Theodarius, Theoderis.

Zobacz więcej o: Teudariusz (Teodor)
Obchodzi imieniny:
7 lutego,
21 lutego,
26 marca,
1 kwietnia,
20 kwietnia,
22 kwietnia,
5 maja,
20 maja,
29 maja,
31 maja,
21 czerwca,
4 lipca,
27 sierpnia,
5 września,
19 września,
24 września,
23 października,
29 października,
9 listopada,
11 listopada,
7 grudnia
Obchodzi imieniny:
1 kwietnia

Jest to słowiańskie imię złożone, w którego członie pierwszym występuje temat czasownika zbyć, pozbyć, a w członie drugim rzeczownik -gniew. Imię to znamy z kronikarskich przekazów. Nosił je m.in. brat przyrodni Bolesława Krzywoustego, a także kardynał Zbigniew Oleśnicki. W dokumentach imię poświadczone...

Zobacz więcej o: Zbigniew (Zbygniew)
Obchodzi imieniny:
17 lutego,
17 marca,
1 kwietnia
Obchodzi imieniny:
17 lutego,
17 marca,
1 kwietnia