Tego dnia świętują

Jest to imię pochodzenia hebrajskiego znane dzięki Księdze Amosa. Wywodzi się ze słowa pospolitego amotz 'mocny, dźwigający ciężary'. W Polsce znane jest jako imię Jana Amosa Komeńskiego, czeskiego działacza reformacyjnego (1592-1670), który przebywał w Polsce jako minister zboru braci czeskich w Lesznie...

Zobacz więcej o: Amos
Obchodzi imieniny:
31 marca,
28 czerwca

Jest to imię żeńskie pochodzenia łacińskiego. U jego podstaw stoi imię męskie Balbus 'jąkała', pierwotnie indywidualny przydomek (cognomen). Od gentilicium (czyli nazwy rodziny) Balbi zostały utworzone za pomocą sufiksu -inus imiona Balbinus i Balbina. Balbinus jako imię męskie znane jest od czasów republikańskich...

Zobacz więcej o: Balbina
Obchodzi imieniny:
31 marca,
2 grudnia

Męskie imię hebrajskie: Ben-jamin 'syn prawicy'. Imię to nosił dwunasty syn Jakuba i Racheli (Rdz 35, 18). Według przekazu biblijnego Rachela chciała nazwać urodzone dziecko Ben-oni 'syn mojej boleści', ale Jakub zamienił je na Ben-jamin 'syn prawicy'. Do Polski imię to przyszło z chrześcijaństwem i...

Zobacz więcej o: Beniamin
Obchodzi imieniny:
31 marca,
19 grudnia
Obchodzi imieniny:
31 marca
Obchodzi imieniny:
31 marca

Gwidon to imię germańskie zlatynizowane na Vido, -onis, rzadziej Guido, -onis. Jest to for­ma skrócona na -o pierwotnego imienia dwu­członowego. Człon pierwszy stanowił wyraz witu- 'las'. Odpowiadałoby mu więc łacińskie Silvester, Silvius i Silvanus. Polskim odpowied­nikiem byłoby imię Lasota.W Polsce...

Zobacz więcej o: Gwidon
Obchodzi imieniny:
31 marca,
12 września
Obchodzi imieniny:
31 marca,
22 czerwca
Obchodzi imieniny:
31 marca,
3 lipca

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, wywodzące się z pierwotnego nomem gentilicium Cornelius (gens. Cormelia).W Polsce nadawane co najmniej od XVIII wieku.

Zobacz więcej o: Kornelia
Obchodzi imieniny:
31 marca,
6 września