Tego dnia świętują

Imię męskie wywodzące się od starożytnego rodu rzymskich plebejuszów Antonii, lub gens Antonia. Najsłynniejszą postacią z tego rodu był Marcus Antonius, czyli Marek Antoniusz, najpierw współpracownik, a potem przeciwnik Augusta Oktawiana. Skąd się wzięła nazwa tego rodu, nie wiemy; pod koniec republiki...

Zobacz więcej o: Antoni
Obchodzi imieniny:
9 stycznia,
12 stycznia,
17 stycznia,
6 lutego,
1 marca,
28 marca,
3 kwietnia,
10 kwietnia,
7 czerwca,
13 czerwca,
5 lipca,
7 lipca,
24 lipca,
3 września,
24 października,
31 października,
7 listopada,
28 grudnia
Obchodzi imieniny:
3 kwietnia

Jest to imię biblijne, wywodzące się z hebrajskiego Jaaqob - 'niech Bóg strzeże'. Ludowa etymologia łączy je z rzeczownikiem aqueb 'pięta' (aluzja do Rdz 25, 26: -zaraz potem ukazał się brat jego, trzymający Ezawa za piętę; dano mu przeto imię Jakub-). Warto dodać, że to samo imię odnaleziono też w Mezopotamii,...

Zobacz więcej o: Jakub
Obchodzi imieniny:
5 lutego,
14 marca,
3 kwietnia,
17 kwietnia,
30 kwietnia,
1 maja,
6 maja,
1 czerwca,
5 lipca,
13 lipca,
25 lipca,
6 sierpnia,
21 października,
28 listopada

Jest to imię pochodzenia późnołacińskiego, utworzone na podstawie greckiego przymiotnika pankrat-s 'wszechmogący, zwycięski'. Pierwotnie było to w łacinie tzw. supernomen albo signum. W Polsce poświadczone od w. XIII w formach: Pankrac, Pangrac, Pankrat. Jeden z bohaterów Nie-Boskiej komedii Krasińskiego...

Zobacz więcej o: Pankracy
Obchodzi imieniny:
3 kwietnia,
12 maja,
22 lipca

Jest to imię germańskie: Richard, złożone z członów rich- (rihhi) 'potężny, bogaty' oraz -hard / -hart 'mocny, trwały'. Było to imię wielu królów angielskich, m.in. Ryszarda Lwie Serce, uczestnika III wyprawy krzyżowej. W Polsce imię występuje do dziś, z wymową sugerującą, że przyjęte zostało z Francji....

Zobacz więcej o: Ryszard
Obchodzi imieniny:
7 lutego,
3 kwietnia,
7 września