Tego dnia świętują

Obchodzi imieniny:
5 maja

To greckie imię żeńskie Eir-n-, przejęte do łaciny w formie Irena, gdy greckie ei wymawiano już jak i. Rosyjski odpowiednik Irina pochodzi z czasów jeszcze późniejszych, gdy greckie e wymawiano też jako i. Eir-n- była u Greków boginią pokoju. Jej posąg stał na agorze (rynku). Imię tej bogini było metonimicznym...

Zobacz więcej o: Irena
Obchodzi imieniny:
5 kwietnia,
5 maja,
18 września,
20 września,
20 października

Jest to imię pochodzenia greckiego. Formalnie jest to użyty w charakterze imienia własnego przymiotnik eirenaíos 'spokojny, pokojowy'. Ten ostatni jest z kolei tworem od rzeczownika eir-n- 'pokój, spokojne życie' (zob. IRENA). Imię greckie Eirenaios przejęli Rzymianie w wymowie Irenaeus, co stało się...

Zobacz więcej o: Ireneusz
Obchodzi imieniny:
25 marca,
5 kwietnia,
6 kwietnia,
5 maja,
28 czerwca,
18 września,
20 października,
24 grudnia
Obchodzi imieniny:
5 maja

Imię pochodzenia celtyckiego (irlandzkiego) Ite, Ide o niepewnym znaczeniu (może 'czujna, bacząca'-). Zanglicyzowano je na Mide, Meeda. Jeden ze średniowiecznych poetów nazwał Itę przedstawioną poniżej 'jaśniejącym słońcem Munster'. Według legendy miała w swych rękach piastować Dzieciątko Jezus. Na...

Zobacz więcej o: Ita
Obchodzi imieniny:
5 maja

Imię to wywodzi się ze starego rzymskiego cognomen (przydomek) dla oznaczenia człowieka oddanego jakiejś innej osobie, szczególnie rodzicom. Jako jeden z pierwszych nosił je Caecilius Metellus (konsul w 80 r. przed Chr.), znany ze swego przywiązania do ojca. To imię u chrześcijan przybrało przede wszystkim...

Zobacz więcej o: Pius
Obchodzi imieniny:
5 maja,
11 lipca,
21 sierpnia

Zlatynizowana forma germańskiego imienia złożonego z członów: theud-/diot- 'lud, naród, plemię' i -haris/-charis 'wojsko'. Czasem utożsamiano je z greckim Teodorem. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Theudarius, Theuderius, ang., niem. Theodarius, Theoderis.

Zobacz więcej o: Teudariusz (Teodor)
Obchodzi imieniny:
7 lutego,
21 lutego,
26 marca,
1 kwietnia,
20 kwietnia,
22 kwietnia,
5 maja,
20 maja,
29 maja,
31 maja,
21 czerwca,
4 lipca,
27 sierpnia,
5 września,
19 września,
24 września,
23 października,
29 października,
9 listopada,
11 listopada,
7 grudnia

Imię pochodzenia germańskiego, złożone z członów: wald- / walt- 'panować, władać' i -mar / -m-r 'sławny, szlachetny'. W średniowieczu było to duńskie imię dynastyczne, występujące też w dolnoniemieckiej postaci Woldemar. Na gruncie słowiańskim utożsamiano je z podobnie brzmiącym rodzimym imieniem Włodimir...

Zobacz więcej o: Waldemar
Obchodzi imieniny:
16 stycznia,
5 maja,
11 grudnia
Obchodzi imieniny:
5 maja