Tego dnia świętują

Imię to pojawiło się w Polsce bardzo wcześnie, wraz z kultem św. Floriana (XII w.). Wywodzi się ono z języka łacińskiego od imienia Florus. Utworzone zostało za pomocą sufiksu -ianus tworzącego m.in. cognomina. Zatem Florianus to pierwotnie 'należący do Florusa'. Imię Florus jest z gramatycznego punktu...

Zobacz więcej o: Florian
Obchodzi imieniny:
2 kwietnia,
4 maja,
7 maja,
4 czerwca,
4 października,
10 października,
5 listopada,
3 grudnia,
17 grudnia

Jest to imię pochodzenia greckiego - od słowa gregórios 'gorliwy, czuwający'. Imię to nosiło wielu papieży, np. Grzegorz I Wielki, Grzegorz XIII, twórca kalendarza gregoriańskiego. W Polsce imię występuje już w średniowieczu w formie Grzegorz (1311) i formach: Gryhory (1490), Hrehory (1473), Hryhory...

Zobacz więcej o: Grzegorz
Obchodzi imieniny:
2 stycznia,
4 stycznia,
13 lutego,
12 marca,
24 kwietnia,
4 maja,
9 maja,
25 maja,
25 sierpnia,
3 września,
30 września,
16 października,
17 listopada,
28 listopada,
24 grudnia

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie jedno z najpopularniejszych cognominów. Pierwotnie oznaczało chłopca, który urodził się w styczniu (po łacinie mensis Ianuarius), ale z chwilą rozpowszechnienia się imienia było jednym z -imion szczęśliwych- (dobre omen). Możliwe też, że popularność bóstwa...

Zobacz więcej o: January
Obchodzi imieniny:
8 kwietnia,
4 maja,
10 lipca,
6 sierpnia,
19 września

Jest to imię biblijne, pierwotnie imię sztuczne, utworzone na wzór innych imion semickich. Jest to zarazem imię teoforyczne, zawierające element -el 'Bóg'. Hebrajskie mika'el odpowiada polskiemu -Któż jak Bóg-. W Polsce imię występuje od średniowiecza (1220 r.) w formach: Michał, Michael, Michial, Michiel,...

Zobacz więcej o: Michał
Obchodzi imieniny:
26 stycznia,
2 marca,
14 marca,
10 kwietnia,
4 maja,
8 maja,
23 maja,
14 czerwca,
20 czerwca,
5 lipca,
25 sierpnia,
6 września,
29 września

Jest to imię późnołacińskie o niejasnej etymologii. Pierwotnie było to tzw. adnomen pochodzenia barbarzyńskiego, może afrykańskiego. Może też jednak pochodzić od późnołacińskiego (z greki) monica 'samotna' albo 'mniszka'. Imię znane jako należące do matki św. Augustyna. W Polsce poświadczone jest od...

Zobacz więcej o: Monika
Obchodzi imieniny:
4 maja,
27 sierpnia

Jest to imię wywodzące się z łacińskiego cognomen, utworzonego od imienia Paulus za pomocą sufiksu -inus, który określa przynależność do kogoś, pochodzenie od kogoś. Paulinus to pierwotnie 'należący do Paulusa (czyli Pawła), pochodzący od Paulusa'. W źródłach polskich imię poświadczone już w XIII w....

Zobacz więcej o: Paulin
Obchodzi imieniny:
29 kwietnia,
4 maja,
10 października
Obchodzi imieniny:
4 maja