Tego dnia świętują

Imię to dobrze znamy z literatury. Ma ono rodowód celtycki. Na gruncie celtyckim jest to imię dwuczłonowe, złożone z elementów: art- 'niedźwiedź' i -ur 'nowy, młody, piękny, kwitnący'. Podstawę imienia stanowić też może celtyckie słowo ard 'stary, wysoki, szlachetny'. Imię to nosił sławny król Brytów...

Zobacz więcej o: Artur
Obchodzi imieniny:
6 października,
15 listopada
Obchodzi imieniny:
6 października,
15 listopada
Obchodzi imieniny:
18 sierpnia,
1 września,
3 września,
6 października

Staropolskie imię męskie, złożone z członów Broni - ("bronić, strzec") i sław - ("sława"). Być może znaczyło "ten, kto broni sławy". Skróconą formą tego imienia był Brosław. Od imienia Bronisław pochodzi Bronisława.Bronisław obchodzi imieniny 30 stycznia, 18 sierpnia, 1 września, 3 września i 6 października.Imię...

Zobacz więcej o: Bronisław
Obchodzi imieniny:
18 sierpnia,
1 września,
3 września,
6 października

imię pochodzenia germańskiego. Pierwot­nie było to prawdopodobnie przezwisko okreś­lające kolor włosów jakiegoś człowieka: kolor ciemny, brązowy (por. pol. brunatny, brunet). Kolor ten często w legendach germańskich łączony bywa z osobą najwyższego boga - Wodana.W Polsce jest to imię rzadkie, poświadczo­ne...

Zobacz więcej o: Brunon
Obchodzi imieniny:
17 maja,
12 lipca,
23 lipca,
6 października,
8 października,
11 października,
15 października

Imię łacińskiego pochodzenia; pierwotnie łac. Aemilus znaczyło 'wywodzący się z rodu rzymskiego Aemilia', z kolei nazwa rodu związana jest z łac. aemulus 'gorliwy, żarliwy, pilny'. Niektórzy przypisują mu etruskie pochodzenie. Przyswojone jako Emil (skrócona forma) lub Emiliusz (zastępstwo łac. -us pol....

Zobacz więcej o: Emil
Obchodzi imieniny:
22 maja,
31 lipca,
5 sierpnia,
8 sierpnia,
21 sierpnia,
6 października,
11 października,
14 listopada
Obchodzi imieniny:
6 października

Jest to imię łacińskie, a genetycznie cog-nomen utworzone od przymiotnika Romanus 'rzymski', wywodzącego się od nazwy miasta Roma (Rzym). Romanus to pierwotnie 'człowiek z Rzymu, Rzymianin'. W Polsce imię znane już w średniowieczu, szczególnie na ziemiach ruskich. M.in. nosił je Roman Mścisławicz, siostrzeniec...

Zobacz więcej o: Roman
Obchodzi imieniny:
7 lutego,
28 lutego,
29 lutego,
9 sierpnia,
6 października,
23 października,
18 listopada