Tego dnia świętują

Średniowieczne imię łacińskie powstałe w kręgach zakonnych. Utworzone zostało ze złożenia czasownika amo, are 'kochać' w części pierwszej i rzeczownika Deus 'Bóg' w części drugiej. Imię Amadeus było popularne szczególnie w Sabaudii. Nosił je jako drugie imię Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), słynny...

Zobacz więcej o: Amadeusz
Obchodzi imieniny:
30 marca,
12 września,
27 września
Obchodzi imieniny:
12 września,
27 września

Jest to imię, które dobrze znamy z historii starożytnej, jako jedno z imion dynastycznych Achemenidów w Persji. Możemy je uważać za pochodzące z jęz. perskiego, od słowa khuru 'tron, stolica', z greckiego od słowa kyros 'moc, władza, panowanie, autorytet' lub hebrajskiego od słowa kôresh / hhâras 'słońce'. Odpowiedniki...

Zobacz więcej o: Cyrus
Obchodzi imieniny:
31 stycznia,
12 września

Gwidon to imię germańskie zlatynizowane na Vido, -onis, rzadziej Guido, -onis. Jest to for­ma skrócona na -o pierwotnego imienia dwu­członowego. Człon pierwszy stanowił wyraz witu- 'las'. Odpowiadałoby mu więc łacińskie Silvester, Silvius i Silvanus. Polskim odpowied­nikiem byłoby imię Lasota.W Polsce...

Zobacz więcej o: Gwidon
Obchodzi imieniny:
31 marca,
12 września

Jest to bardzo popularne dziś imię kobiece. Popularność tę zawdzięcza temu, że nosiła je Matka Boża. Forma Maria pochodzi ze zgrecyzowanego hebrajskiego Mirjam, Marjam. Etymologicznie imię to łączy się z akadyjskim mari-m 'napawa radością'. W greckiej wersji Nowego Testamentu występuje forma Mariám. Imię...

Zobacz więcej o: Maria
Obchodzi imieniny:
1 stycznia,
23 stycznia,
2 lutego,
11 lutego,
25 marca,
14 kwietnia,
26 kwietnia,
28 kwietnia,
3 maja,
24 maja,
2 czerwca,
2 lipca,
5 lipca,
29 lipca,
2 sierpnia,
4 sierpnia,
5 sierpnia,
15 sierpnia,
22 sierpnia,
26 sierpnia,
8 września,
12 września,
15 września,
24 września,
7 października,
11 października,
16 listopada,
21 listopada,
8 grudnia,
10 grudnia

Żeński odpowiednik imienia Marian. Potoczne jest ono często błędnie rozumiane jako wynik złożenia dwóch innych imion: Marii i Anny, analogicznie do angielskiego imienia Maryann. Imię Marianna jest w Polsce znane od średniowiecza i aż do XIX wieku było jednym z najczęściej nadawanych imion - zamiast imienia...

Zobacz więcej o: Marianna
Obchodzi imieniny:
1 stycznia,
2 lutego,
11 lutego,
25 marca,
3 maja,
24 maja,
26 maja,
31 maja,
2 czerwca,
2 lipca,
5 lipca,
16 lipca,
22 lipca,
29 lipca,
5 sierpnia,
15 sierpnia,
22 sierpnia,
26 sierpnia,
8 września,
12 września,
15 września,
24 września,
7 października,
16 listopada,
8 grudnia

Chrześcijańskie imię greckie (Pétros), pochodzące od rzeczownika pospolitego pétra 'skała, opoka'. Jest odpowiednikiem aramejskiego wyrazu kefas 'skała, opoka', użytego w funkcji przydomka. Należy do najwcześniejszych imion chrześcijańskich. W Polsce jest to bardzo popularne imię męskie od najdawniejszych...

Zobacz więcej o: Piotr
Obchodzi imieniny:
3 stycznia,
18 stycznia,
28 stycznia,
31 stycznia,
5 lutego,
8 lutego,
21 lutego,
22 lutego,
23 lutego,
24 lutego,
2 marca,
23 marca,
27 kwietnia,
29 kwietnia,
8 maja,
13 maja,
19 maja,
2 czerwca,
23 czerwca,
29 czerwca,
2 lipca,
7 lipca,
12 lipca,
30 lipca,
1 sierpnia,
12 sierpnia,
19 sierpnia,
9 września,
12 września,
25 września,
19 października,
16 listopada,
21 listopada,
4 grudnia,
21 grudnia,
25 grudnia

Imię słowiańskie złożone z dwóch członów Radzi- który oznacza zadowolonego, cieszącego się, i -mir oznaczający ład, porządek, pokój. W literaturze fachowej brak wzmianek o tym imieniu.

Zobacz więcej o: Radzimir
Obchodzi imieniny:
12 września

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen utworzone od gentilicium Silvius sufiksem -inus (wskazującym na pochodzenie od kogoś lub zdrabniającym, spieszczającym). Silvinus to 'syn Silviusa lub mały, kochany Silvius'. Odpowiedniki obcojęz.: łac., ang., niem. Silvinus, fr. Silvin, wł. Silvino. Doliczono...

Zobacz więcej o: Sylwin
Obchodzi imieniny:
17 lutego,
12 września,
28 września