Tego dnia świętują

Imię męskie wywodzące się od starożytnego rodu rzymskich plebejuszów Antonii, lub gens Antonia. Najsłynniejszą postacią z tego rodu był Marcus Antonius, czyli Marek Antoniusz, najpierw współpracownik, a potem przeciwnik Augusta Oktawiana. Skąd się wzięła nazwa tego rodu, nie wiemy; pod koniec republiki...

Zobacz więcej o: Antoni
Obchodzi imieniny:
9 stycznia,
12 stycznia,
17 stycznia,
6 lutego,
1 marca,
28 marca,
3 kwietnia,
10 kwietnia,
7 czerwca,
13 czerwca,
5 lipca,
7 lipca,
24 lipca,
3 września,
24 października,
31 października,
7 listopada,
28 grudnia
Obchodzi imieniny:
13 czerwca

Imię pochodzenia łacińskiego; jako nazwy własnej użyto wyrazu pospolitego gratia, -ae 'łaska, uczynność, usłużność, wdzięk'. Imię pojawiło się w środowiskach chrześcijańskich jako aluzja do łaski Bożej. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Gratia. Hagiografowie wspominają wprawdzie jakąś świętą tego imienia,...

Zobacz więcej o: Gracja
Obchodzi imieniny:
13 czerwca

Jest to imię germańskie, złożone z her- (hari, niem. Heer) 'wojsko' i -mann 'człowiek, mąż' Całość interpretować można jako 'mąż należący do wojska, żołnierz'. Imię to nosił Herman von Salza (1170-1239), wielki mistrz Krzyżaków, który zawarł porozumienie z Konradem Mazowieckim w sprawie przybycia Krzyżaków...

Zobacz więcej o: Herman
Obchodzi imieniny:
7 kwietnia,
11 kwietnia,
13 czerwca,
11 sierpnia

Jest to imię żeńskie wywodzące się z jego męskiego odpowiednika: Lubomir. Imię to jest proweniencji słowiań­skiej: Lubo-mir, z członem przymiotniko­wym luby 'miły' w części pierwszej. Drugim członem jest temat rzeczownikowy mir 'pokój'. Imię poświadczone w dokumentach od 1336 r. Od imienia tego pochodzi...

Zobacz więcej o: Lubomira
Obchodzi imieniny:
7 stycznia,
11 lutego,
21 marca,
13 czerwca,
26 października

Jest to imię wywodzące się z języka łacińskiego, z pierwotnego cognomen Lucianus utworzonego od imienia Lucius (zob. LUCJUSZ) za pomocą sufiksu -anus. Pierwotne znaczenie imienia Lucianus to 'należący do Lucjusza, wywodzący się od Lucjusza'. W Polsce imię znane od średniowiecza w formach: Łucyjan, Lucyjan...

Zobacz więcej o: Lucjan
Obchodzi imieniny:
7 stycznia,
11 lutego,
27 maja,
13 czerwca

Imię biblijne pochodzenia hebrajskiego Tobijjahu 'Bóg jest dobry'. Odpowiedniki obcojęz.: łac., ang., niem. Tobias, fr. Tobie, hiszp. Tobias, wł. Tobia. W synaksariach i w niektórych martyrologiach pojawia się męczennik tego imienia, zawsze w towarzystwie innych. W Martyrologium Rzymskim widnieje pod...

Zobacz więcej o: Tobiasz
Obchodzi imieniny:
13 czerwca,
2 września,
2 listopada