Tego dnia świętują

Imię męskie pochodzenia greckiego. Do nas przyszło przez łacinę (stąd -iusz); druga postać tego samego imienia to Arkady przyswojone według innego wzoru (jak Ignacy). W grece Arkádios wywodzi się od rzeczownika Arkas 'mieszkaniec Arkadii' (na Peloponezie) i pierwotnie oznaczało 'syn Arkadyjczyka', zapewne...

Zobacz więcej o: Arkadiusz (Arkady)
Obchodzi imieniny:
12 stycznia,
4 marca,
13 listopada

Podobnie jak forma żeńska, Benedykta, jest to imię łacińskie, pierwotnie cognomen. Łac. Benedictus i Benedicta notowane są w inskrypcjach jako imiona własne zarówno pogan, jak i chrześcijan. Formalnie są to imiesłowy przeszłe od czasownika benedicere 'dobrze mówić o kimś, (później) dobrze życzyć komuś';...

Zobacz więcej o: Benedykt
Obchodzi imieniny:
12 stycznia,
12 lutego,
11 marca,
21 marca,
27 marca,
4 kwietnia,
16 kwietnia,
7 maja,
11 maja,
29 czerwca,
7 lipca,
11 lipca,
16 lipca,
21 lipca,
13 listopada

Imię pochodzenia celtyckiego, występujące w formach: Briccio i Brixio. W Polsce pojawia się od w. XIV w formach: Brzykczy, Brzyczek, Brzyk, Brzyszek. Od tego imienia pochodzą polskie nazwiska: Brykczyński, Brychczy. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Briccius, Brictius, Britius, fr. Brice, Bras, Bricet, Bris,...

Zobacz więcej o: Brychcy (Brykcjusz, Brycjusz)
Obchodzi imieniny:
13 listopada

Jest to męskie imię greckie. Eugénios to pierwotnie zdrobnienie imienia Eugénés 'dobrze urodzony, z dobrego rodu' (eu 'dobrze' i genos 'ród'). W starożytnym Rzymie imię to zostało przetłumaczone na Benenatus. W dawnej Polsce imię to było rzadkie, częstsze dopiero w XIX i XX w. Być może pewną popularność...

Zobacz więcej o: Eugeniusz
Obchodzi imieniny:
4 stycznia,
4 marca,
2 czerwca,
8 lipca,
13 lipca,
6 września,
13 listopada,
30 grudnia

Imię pochodzenia germańskiego, złożone z członów: hun- 'olbrzym' i -bert / -berht / -beraht 'sławny, szlachetny'. W Polsce znane jako nazwisko. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Humbertus, ang., niem. Humbert, wł. Umberto. Hagiografowie wyliczają sześciu świętych lub błogosławionych noszących to imię....

Zobacz więcej o: Humbert
Obchodzi imieniny:
13 listopada

Jest to imię biblijne z grupy hebrajskich imion teoforycznych, zawierające element Jo-, który pochodzi ze skrócenia Jahveh, Jehovah 'Bóg'. Imię Jan (Johhanan) znaczy 'Bóg jest łaskawy'. W Polsce imię znane jest od średniowiecza (1202 r.) i poświadczone w dokumentach w formach: Jan, Jen, Joan, a także...

Zobacz więcej o: Jan
Obchodzi imieniny:
10 stycznia,
17 stycznia,
23 stycznia,
31 stycznia,
4 lutego,
5 lutego,
8 lutego,
5 marca,
8 marca,
17 marca,
27 marca,
28 marca,
30 marca,
7 kwietnia,
13 kwietnia,
6 maja,
10 maja,
12 maja,
15 maja,
18 maja,
21 maja,
22 maja,
23 maja,
24 maja,
27 maja,
30 maja,
3 czerwca,
12 czerwca,
16 czerwca,
22 czerwca,
24 czerwca,
26 czerwca,
4 sierpnia,
9 sierpnia,
13 sierpnia,
19 sierpnia,
20 sierpnia,
29 sierpnia,
3 września,
11 września,
13 września,
28 września,
1 października,
3 października,
9 października,
19 października,
20 października,
23 października,
13 listopada,
24 listopada,
26 listopada,
4 grudnia,
14 grudnia,
23 grudnia,
27 grudnia

Jest to imię wywodzące się z greckiego Nikólaos poprzez łac. Nicolaus, analogicznie do imion: Nikokrát-s, Nikómachos, Nikoméd-s, Nikóstratos, Nikosthén-s. Jako człon pierwszy występuje rzeczownik nik-- 'zwycięstwo', a jako człon drugi element -laos 'lud'. W Polsce imię występuje od czasów średniowiecznych...

Zobacz więcej o: Mikołaj
Obchodzi imieniny:
21 marca,
9 maja,
19 maja,
2 czerwca,
9 lipca,
10 września,
13 października,
13 listopada,
6 grudnia

To jedno z najpopularniejszych imion męskich w Polsce. Z punktu widzenia gramatycznego jest to dwuczłonowe złożenie. W członie pierwszym imienia występuje temat czasownikowy stani- od czasownika stać, a jako drugi człon użyty jest element -sław. Formy skrócone i spieszczone to : Stanek, Stanisz, Stańko,...

Zobacz więcej o: Stanisław
Obchodzi imieniny:
8 maja,
5 sierpnia,
18 września,
13 listopada
Obchodzi imieniny:
13 listopada
Obchodzi imieniny:
13 listopada