Tego dnia świętują

Imię łacińskie, genetycznie nomen gentile (gentilicium), czyli imię rodowe rzymskiego rodu Aurelia, pochodzenia plebejskiego, który wydał szereg konsulów i cesarzy. Formą męską imienia jest AURELIUSZ. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Aurelia, ang., niem. Aurelia, ros. Awrelia. W literaturze hagiograficznej...

Zobacz więcej o: Aurelia
Obchodzi imieniny:
25 września,
15 października,
16 października,
2 grudnia
Obchodzi imieniny:
15 października

imię pochodzenia germańskiego. Pierwot­nie było to prawdopodobnie przezwisko okreś­lające kolor włosów jakiegoś człowieka: kolor ciemny, brązowy (por. pol. brunatny, brunet). Kolor ten często w legendach germańskich łączony bywa z osobą najwyższego boga - Wodana.W Polsce jest to imię rzadkie, poświadczo­ne...

Zobacz więcej o: Brunon
Obchodzi imieniny:
17 maja,
12 lipca,
23 lipca,
6 października,
8 października,
11 października,
15 października
Obchodzi imieniny:
15 października

To znane i popularne w Polsce imię jest pochodzenia germańskiego. Na gruncie germańskim było imieniem złożonym, w którym obie części składowe, tj. hadu- i -wig, miały to samo znaczenie - 'walka'. Bardzo dobrze znamy to imię z historii Polski. Dziś najczęściej kojarzy się nam z osobą Jadwigi, królowej...

Zobacz więcej o: Jadwiga
Obchodzi imieniny:
17 lipca,
15 października

Imię pochodzenia łacińskiego. Pierwotnie był to użyty w funkcji cognomen przymiotnik severus, -a, -um 'surowy, poważny'. Należało w Rzymie do popularniejszych cognominów. W latach 193-235 w Rzymie panowała dynastia Sewerów, do której należeli m.in. Septymiusz Sewer, Karakalla, Heliogabal, Aleksander...

Zobacz więcej o: Sewer
Obchodzi imieniny:
15 lutego,
24 marca,
15 października,
22 października,
8 listopada,
30 grudnia

Jest to imię pochodzenia greckiego. Greckie Theókl-s, od którego Tekla jest formą żeńską, utworzone zostało od przymiotnika theókl-s, theókleia. Pierwszy człon złożenia (theós) znaczy 'Bóg', a drugi człon -kléos 'sława, chwała'. W chrześcijaństwie zachodnim imię to nigdy nie uzyskało zbyt szerokiego...

Zobacz więcej o: Tekla
Obchodzi imieniny:
30 sierpnia,
23 września,
7 października,
15 października

Jest to imię żeńskie o niejasnej etymologii. Najczęściej przyjmuje się, że jest to żeńska forma bizantyńskiego imienia męskiego Tarásios, ale nie jest to pewne. Teresa pojawia się najpierw w Hiszpanii, a u nas w XVII w. Popularność imienia wyraźnie wzrosła po kanonizacji św. Teresy od Dzieciątka Jezus....

Zobacz więcej o: Teresa
Obchodzi imieniny:
6 lipca,
1 października,
3 października,
15 października
Obchodzi imieniny:
15 października