Tego dnia świętują

Imię wywodzące się od rzymskiego cognomen Ambrosius, pochodzącego z języka greckiego od przymiotnika ambrósios 'nieśmiertelny'. W mitologii greckiej bogowie spożywali ambrozję (gr. ambrosía), pokarm dający im wieczną młodość i nieśmiertelność. W Polsce imię to poświadczone jest w źródłach od 1425 r....

Zobacz więcej o: Ambroży
Obchodzi imieniny:
20 marca,
4 kwietnia,
16 sierpnia,
16 października,
2 listopada,
7 grudnia
Obchodzi imieniny:
16 października

Imię łacińskie, genetycznie nomen gentile (gentilicium), czyli imię rodowe rzymskiego rodu Aurelia, pochodzenia plebejskiego, który wydał szereg konsulów i cesarzy. Formą męską imienia jest AURELIUSZ. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Aurelia, ang., niem. Aurelia, ros. Awrelia. W literaturze hagiograficznej...

Zobacz więcej o: Aurelia
Obchodzi imieniny:
25 września,
15 października,
16 października,
2 grudnia

Jest to imię przejęte do języków europejskich z greckiego za pośrednictwem łaciny. Greckie Dionýsios pochodzi od imienia boga Dionizosa (gr. Diónysos), syna Zeusa i Semele. Pierwotnie imię Dionýsios znaczy 'należący do Dionizosa'. Spolszczono to imię w formach Dionizy i Dionizjusz. Postaci z historii...

Zobacz więcej o: Dionizy
Obchodzi imieniny:
26 lutego,
8 kwietnia,
2 września,
9 września,
20 września,
2 października,
9 października,
16 października,
16 listopada,
17 listopada,
26 grudnia,
30 grudnia

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, analogiczne do męskiego FLORENTYN. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Florentina, ang. Florence, hiszp. Florentina, niem. Florentine, ros. Fłorentina, węg. Florentina, wł. Florentina, Fiorentina. Florentyna z Kartageny (w Hiszpanii). Była córką Seweriana, a siostrą świętych...

Zobacz więcej o: Florentyna
Obchodzi imieniny:
20 czerwca,
16 października
Obchodzi imieniny:
16 października

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie nazwa etniczna 'Gallijka' jako forma żeńska określenia Gallus 'Gall'. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Galla, ang., niem. Galla. Hagiografowie rozróżniają trzy święte tego imienia, ale o dwóch męczennicach wiele powiedzieć nie potrafią. Dobrze historycznie rozpoznaną...

Zobacz więcej o: Galla
Obchodzi imieniny:
16 października
Obchodzi imieniny:
16 października

Imię pochodzi z łac. Gallus 'Celt', a to zaś z celtyckiego ghas-los 'przybysz, obcy'. W Polsce imię poświadczone jest w postaci Gallus i Gawło w latach 1390-1416. Obecna forma Gaweł wywodzi się ze staroczeskiej postaci Gavel, Havel utworzonej od średniowiecznej formy łacińskiej Gaulus. Na ziemiach wschodnich...

Zobacz więcej o: Gaweł (Gallus)
Obchodzi imieniny:
16 października

Jest to imię pochodzenia germańskiego, złożone z elementów: ger- (gari-) 'oszczep' i -hard 'mężny, odważny, trwały, mocny'. W Polsce jest to imię znane, choć nigdy nie osiągnęło dużej popularności. Etymologia ludowa wywodzi je z polskiego wyrażenia gier rad, czyli 'ten, który rad igra (bawi się)'. U...

Zobacz więcej o: Gerard
Obchodzi imieniny:
30 stycznia,
23 kwietnia,
24 września,
3 października,
16 października,
24 listopada
Obchodzi imieniny:
30 stycznia,
23 kwietnia,
24 września,
3 października,
16 października,
24 listopada
Obchodzi imieniny:
30 stycznia,
23 kwietnia,
24 września,
3 października,
16 października,
24 listopada

Jest to imię pochodzenia greckiego - od słowa gregórios 'gorliwy, czuwający'. Imię to nosiło wielu papieży, np. Grzegorz I Wielki, Grzegorz XIII, twórca kalendarza gregoriańskiego. W Polsce imię występuje już w średniowieczu w formie Grzegorz (1311) i formach: Gryhory (1490), Hrehory (1473), Hryhory...

Zobacz więcej o: Grzegorz
Obchodzi imieniny:
2 stycznia,
4 stycznia,
13 lutego,
12 marca,
24 kwietnia,
4 maja,
9 maja,
25 maja,
25 sierpnia,
3 września,
30 września,
16 października,
17 listopada,
28 listopada,
24 grudnia
Obchodzi imieniny:
16 października