Tego dnia świętują

Jest to imię pochodzenia germańskiego; powstało przez skrócenie członu pierwszego imienia Adalbert (adal- w al-). Całość można wyrazić jako 'mąż sławny szlachetnością, doskonałością' (człon drugi -berht 'sławny'). Na terenie Polski imię to poświadczone jest od r. 1168 w formie Albert. Nosił je wójt...

Zobacz więcej o: Albert
Obchodzi imieniny:
18 lutego,
17 czerwca,
7 sierpnia,
15 listopada,
21 listopada
Obchodzi imieniny:
18 lutego,
7 sierpnia,
15 listopada,
21 listopada
Obchodzi imieniny:
18 lutego,
7 sierpnia,
15 listopada,
21 listopada

Imię to dobrze znamy z literatury. Ma ono rodowód celtycki. Na gruncie celtyckim jest to imię dwuczłonowe, złożone z elementów: art- 'niedźwiedź' i -ur 'nowy, młody, piękny, kwitnący'. Podstawę imienia stanowić też może celtyckie słowo ard 'stary, wysoki, szlachetny'. Imię to nosił sławny król Brytów...

Zobacz więcej o: Artur
Obchodzi imieniny:
6 października,
15 listopada
Obchodzi imieniny:
6 października,
15 listopada
Obchodzi imieniny:
15 listopada

Jest to dwuczłonowe imię germańskie, złożone z Leut- 'lud, naród, plemię' i -bald 'odważny' (w formie południowoniemieckiej -pold). Było to dość częste imię dynastyczne w Niemczech i Belgii. W Polsce imię poświadczone od r. 1265 w formach: Lupold (1265), Lupuld (1273), Leupold (1339), Lipold (1306),...

Zobacz więcej o: Leopold
Obchodzi imieniny:
15 listopada
Obchodzi imieniny:
15 listopada
Obchodzi imieniny:
15 listopada

Jest to zromanizowana forma germańskiego imienia Hrodgar, Hrodger. W pierwszym członie występuje element hrot- / hrod- / rod- 'sława', a w drugim -ger / -gar (gockie gairu) 'oszczep'. Było to imię m.in. normandzkich książąt, twórców Królestwa Sycylii. W XVIII w. nosił je sławny astronom Rudjer Josip...

Zobacz więcej o: Roger (Ruger)
Obchodzi imieniny:
28 stycznia,
15 listopada