Tego dnia świętują

Jest to imię germańskie złożone z członów: ger- (gari, goc. gairu) 'oszczep, dzida' oraz -trude (drudi) 'wierny, drogi, miły'. Formą skróconą tego imienia jest Gerda i Truda. W Polsce imię znane od średniowiecza: nosiły je m.in. córki Mieszka II i Henryka Brodatego. Poświadczone zostało w formach: Gertruda,...

Zobacz więcej o: Gertruda
Obchodzi imieniny:
17 marca,
13 sierpnia,
16 listopada
Obchodzi imieniny:
17 marca

Jest to imię biblijne z grupy hebrajskich imion teoforycznych, zawierające element Jo-, który pochodzi ze skrócenia Jahveh, Jehovah 'Bóg'. Imię Jan (Johhanan) znaczy 'Bóg jest łaskawy'. W Polsce imię znane jest od średniowiecza (1202 r.) i poświadczone w dokumentach w formach: Jan, Jen, Joan, a także...

Zobacz więcej o: Jan
Obchodzi imieniny:
10 stycznia,
17 stycznia,
23 stycznia,
31 stycznia,
4 lutego,
5 lutego,
8 lutego,
5 marca,
8 marca,
17 marca,
27 marca,
28 marca,
30 marca,
7 kwietnia,
13 kwietnia,
6 maja,
10 maja,
12 maja,
15 maja,
18 maja,
21 maja,
22 maja,
23 maja,
24 maja,
27 maja,
30 maja,
3 czerwca,
12 czerwca,
16 czerwca,
22 czerwca,
24 czerwca,
26 czerwca,
4 sierpnia,
9 sierpnia,
13 sierpnia,
19 sierpnia,
20 sierpnia,
29 sierpnia,
3 września,
11 września,
13 września,
28 września,
1 października,
3 października,
9 października,
19 października,
20 października,
23 października,
13 listopada,
24 listopada,
26 listopada,
4 grudnia,
14 grudnia,
23 grudnia,
27 grudnia

To znane z -Iliady- imię pochodzenia przedhelleńskiego. W greckiej literaturze pisane Páris (dopełniacz Paridos), w łacinie Paris. Nosił je Aleksander, syn króla Troi Priama, uwodziciel pięknej Heleny. W Polsce imię notowane od 1385 r. jako Parys, Parzysz i w zdrobnieniu Parzyszek. Odpowiedniki obcojęz.:...

Zobacz więcej o: Parys
Obchodzi imieniny:
17 marca
Obchodzi imieniny:
17 marca,
20 marca,
9 lipca

Jest to przejęta za pośrednictwem angielskim forma imienia łacińskiego Patricius. Na gruncie łacińskim było to pierwotnie cognomen od słowa pospolitego patricius 'członek rodu, którego ojciec zasiadał w senacie'. Forma Patryk zawdzięcza swoje -k- wymowie irlandzkiej, która zachowała starą wymowę łaciny,...

Zobacz więcej o: Patryk
Obchodzi imieniny:
17 marca

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen od wyrazu pospolitego regina 'królowa'. Na gruncie chrześcijańskim odnosi się do tytułu Matki Bożej Królowej Nieba (Regina Coeli). W Polsce poświadczone od XIV w. w postaci Regina i w zdrobnieniu Regnoszka, Regnuszka. Natomiast pojawiająca się w czasach...

Zobacz więcej o: Regina
Obchodzi imieniny:
17 marca,
7 września,
21 listopada
Obchodzi imieniny:
17 marca,
7 września,
21 listopada

Jest to słowiańskie imię złożone, w którego członie pierwszym występuje temat czasownika zbyć, pozbyć, a w członie drugim rzeczownik -gniew. Imię to znamy z kronikarskich przekazów. Nosił je m.in. brat przyrodni Bolesława Krzywoustego, a także kardynał Zbigniew Oleśnicki. W dokumentach imię poświadczone...

Zobacz więcej o: Zbigniew (Zbygniew)
Obchodzi imieniny:
17 lutego,
17 marca,
1 kwietnia
Obchodzi imieniny:
17 lutego,
17 marca,
1 kwietnia