Tego dnia świętują

Podobnie jak forma żeńska, Benedykta, jest to imię łacińskie, pierwotnie cognomen. Łac. Benedictus i Benedicta notowane są w inskrypcjach jako imiona własne zarówno pogan, jak i chrześcijan. Formalnie są to imiesłowy przeszłe od czasownika benedicere 'dobrze mówić o kimś, (później) dobrze życzyć komuś';...

Zobacz więcej o: Benedykt
Obchodzi imieniny:
12 stycznia,
12 lutego,
11 marca,
21 marca,
27 marca,
4 kwietnia,
16 kwietnia,
7 maja,
11 maja,
29 czerwca,
7 lipca,
11 lipca,
16 lipca,
21 lipca,
13 listopada

To imię pochodzenia greckiego, utworzone od słowa pospolitego philé- 'miłuję, kocham' lub od phil-mosýn- 'przyjazność, życzliwość', czyli 'życzliwy, przyjazny'. Znaczenie imienia można więc rozumieć jako 'serdeczny, czuły, umiłowany'. Dobrze to imię znamy z Listów św. Pawła. Formą skróconą imienia jest...

Zobacz więcej o: Filemon
Obchodzi imieniny:
8 marca,
21 marca

Imię (żeńska forma Longin) pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen rzymskie będące spieszczeniem innego cognomen: Longus lub formą posesyw­ną, wyrażającą 'przynależność do Longusa'. Znane w czasach pogańskich i wczesnochrześ­cijańskich.W Polsce bywa notowane.Odpowiedniki obcojęz.: łac. Longinus,...

Zobacz więcej o: Longina
Obchodzi imieniny:
21 marca,
2 maja,
29 października
Obchodzi imieniny:
21 marca

Jest to imię żeńskie wywodzące się z jego męskiego odpowiednika: Lubomir. Imię to jest proweniencji słowiań­skiej: Lubo-mir, z członem przymiotniko­wym luby 'miły' w części pierwszej. Drugim członem jest temat rzeczownikowy mir 'pokój'. Imię poświadczone w dokumentach od 1336 r. Od imienia tego pochodzi...

Zobacz więcej o: Lubomira
Obchodzi imieniny:
7 stycznia,
11 lutego,
21 marca,
13 czerwca,
26 października

Jest to imię złożone pochodzenia słowiańskiego. W pierwszym członie użyty jest temat rzeczownikowy ludo- 'lud', a w drugim -mir 'pokój'. Oprócz formy Ludomir, Ludomierz poświadczona jest też postać Ludzimir (Lodimirus), ale w tym wypadku nie można wykluczyć, że chodzi o Włodzimira. Imię Ludomir nosił...

Zobacz więcej o: Ludomir
Obchodzi imieniny:
20 lutego,
21 marca,
31 lipca,
10 listopada
Obchodzi imieniny:
21 marca,
7 maja,
31 lipca

Jest to imię wywodzące się z greckiego Nikólaos poprzez łac. Nicolaus, analogicznie do imion: Nikokrát-s, Nikómachos, Nikoméd-s, Nikóstratos, Nikosthén-s. Jako człon pierwszy występuje rzeczownik nik-- 'zwycięstwo', a jako człon drugi element -laos 'lud'. W Polsce imię występuje od czasów średniowiecznych...

Zobacz więcej o: Mikołaj
Obchodzi imieniny:
21 marca,
9 maja,
19 maja,
2 czerwca,
9 lipca,
10 września,
13 października,
13 listopada,
6 grudnia
Obchodzi imieniny:
21 marca