Tego dnia świętują

Było to pierwotnie imię męskie, od którego już w starożytności urobiono imię żeńskie Aleksándra. Należy do bardzo starych greckich (Aléksandros) imion dwuczłonowych. Pierwsza część składowa wywodzi się od czasownika aléks- 'bronię, wspomagam', a druga od rzeczownika anér (gen. andrós) - 'mąż, mężczyzna'....

Zobacz więcej o: Aleksander
Obchodzi imieniny:
15 stycznia,
26 lutego,
27 lutego,
10 marca,
18 marca,
20 marca,
24 kwietnia,
3 maja,
18 maja,
10 lipca,
17 lipca,
11 sierpnia,
28 sierpnia,
13 września,
12 grudnia

To żeńskie imię pochodzenia greckiego (zob. ALEKSANDER). W Polsce notowane w źródłach od wieku XIV, w formach: Aleksandra i Oleksandra. Należy u nas do imion dość popularnych, do czego przyczyniła się m.in. powieść H. Sienkiewicza Potop. Imię to nosiła siostra Władysława Jagiełły, żona ks. mazowieckiego...

Zobacz więcej o: Aleksandra
Obchodzi imieniny:
19 marca,
20 marca,
24 kwietnia,
18 maja,
24 listopada,
12 grudnia

Imię wywodzące się od rzymskiego cognomen Ambrosius, pochodzącego z języka greckiego od przymiotnika ambrósios 'nieśmiertelny'. W mitologii greckiej bogowie spożywali ambrozję (gr. ambrosía), pokarm dający im wieczną młodość i nieśmiertelność. W Polsce imię to poświadczone jest w źródłach od 1425 r....

Zobacz więcej o: Ambroży
Obchodzi imieniny:
20 marca,
4 kwietnia,
16 sierpnia,
16 października,
2 listopada,
7 grudnia

Imię męskie pochodzenia późnogreckiego. Grecki Anatólios to z formalnego punktu widzenia użyty w charakterze nazwy osobowej przymiotnik anatólios 'wschodni', od rzeczownika anatol-, 'wschód słońca, strona świata, gdzie słońce wschodzi, wschód'. U Greków pod pojęciem geograficznym Anatolé rozumiano Azję...

Zobacz więcej o: Anatol
Obchodzi imieniny:
20 marca,
2 maja,
3 lipca,
20 listopada

Jest to dwuczłonowe imię słowiańskie, znane też w staropolskim w postaci Bogosław i Bosław (z zanikiem śródgłosowej sylaby). Bogosława, księcia pomorskiego, spotykamy w źródłach już pod r. 1168, ale w różnych dokumentach nazywany jest on także Bogusławem i Bogsławem. Zapiski źródłowe wskazują, że imię...

Zobacz więcej o: Bogusław
Obchodzi imieniny:
20 marca,
22 marca,
18 kwietnia,
29 kwietnia,
1 lipca,
23 września,
18 grudnia

Forma żeńska imienia CYRIAK. W synaksariach i martyrologiach spotkać można aż sześć męczennic tego imienia. Wszystkie są właściwie postaciami, o których nic pewnego powiedzieć nie można. Wolno co najwyżej zauważyć, że wymieniane są w legendarnych Acta innych męczenników (np. św. Wawrzyńca). Mimo to...

Zobacz więcej o: Cyriaka
Obchodzi imieniny:
20 marca

Imię pochodzenia greckiego, złożone z elementów: eu- 'dobry' i -phemia 'wróżba, obietnica szczęścia'. W polskich źródłach poświadczone od w. XIII w postaciach: Eufemija, Efemija, Eufamija, Eufenija, Eufomija, Ofemija, Ofenija. Imię to nosiły piastowskie księżniczki, czasem w skróconej formie Ofka. Dziś...

Zobacz więcej o: Eufemia
Obchodzi imieniny:
19 stycznia,
20 marca,
3 września,
13 września,
16 września,
25 grudnia
Obchodzi imieniny:
20 marca,
7 lipca

Jest to imię łacińskie, wywodzące się z pierwotnego cognomen. Utworzone zostało na podstawie wyrazu pospolitego clarus 'jasny, błyszczący, sławny'. U Rzymian dla mężczyzn była forma Clarus, dla kobiet Clara. W Polsce imię to występuje tylko w formie żeńskiej od w. XIII (1265). Odpowiedniki obcojęz.:...

Zobacz więcej o: Klara
Obchodzi imieniny:
20 marca,
17 kwietnia,
11 sierpnia,
12 sierpnia,
18 sierpnia

To żeńskie imię pochodzi z rzymskiego nomen gentilicium Claudii (zob. KLAUDIUSZ). W Polsce imię to spotykamy tylko sporadycznie w formie Klaudia oraz w formie pochodnej Klaudyna. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Claudia, ang., niem., wł. Claudia. Święte, które w wykazach hagiograficznych pojawiają się...

Zobacz więcej o: Klaudia
Obchodzi imieniny:
15 lutego,
20 marca

W Polsce imię poświadczone w r. 1215 w formach Maurycy, Moryc (1321). Jednakże nigdy nie zyskało u nas dużej popularności. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Mauricius, Mauritius, ang. Maurice, fr. Maurice, niem. Moritz, wł. Maurizio. Doliczono się sześciu świętych tego imienia. Trzech z nich możemy tu śmiało...

Zobacz więcej o: Maurycy
Obchodzi imieniny:
20 marca,
22 września,
13 października
Obchodzi imieniny:
17 marca,
20 marca,
9 lipca
Obchodzi imieniny:
20 marca,
27 marca,
15 maja
Obchodzi imieniny:
12 marca,
20 marca,
25 kwietnia

Jest to imię wywodzące się z łaciny, z pierwotnego cognomen Vincentius, utworzonego od imiesłowu czynnego vincens, -tis czasownika vinco, -cere 'zwyciężać'. Znaczeniowo byłoby to imię synonimiczne do imienia WIKTOR. Forma żeńska brzmiała Vincentia. Imię Wincenty znane jest w Polsce już od czasów średniowiecznych....

Zobacz więcej o: Wincenty
Obchodzi imieniny:
22 stycznia,
8 marca,
20 marca,
5 kwietnia,
24 maja,
19 lipca,
6 sierpnia,
25 września,
27 września,
9 października,
27 października