Tego dnia świętują

Obchodzi imieniny:
23 lutego

Jest to imię przejęte z języka łacińskiego: Damianus. Było to rzymskie cognomen, utworzone na podstawie greckiej: Damios. Łączy się więc z imieniem starożytnej bogini Damia, czczonej na Eginie i w Epidaurze. Kult tej bogini znany był też w Rzymie. W Polsce jest to imię rzadkie, choć poświadczone już...

Zobacz więcej o: Damian
Obchodzi imieniny:
12 lutego,
23 lutego,
14 lipca,
26 września,
27 września,
14 listopada

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie wtórne cognomen Florentinus, utworzone od pierwotnego Florentius (zob. FLORENCJUSZ). W Polsce notowane od 1224 r. w postaciach Florentyn, Florenty (Florentinus, Florentius). Odpowiedniki obcojęz.: łac. Florentinus, ang. Florence, fr., niem. Florentin, ros. Fłorentin,...

Zobacz więcej o: Florentyn
Obchodzi imieniny:
23 lutego,
7 listopada

Jest to hiszpańska forma imienia Elżbieta (łac. Elisabetha). Może imię to pochodzić też od imienia biblijnej królowej Jezabel, Isabel (hebr. Izebel), żony Achaba. Imię Izabela występowało często w hiszpańskiej rodzinie królewskiej; nosiła je np. Izabela I Katolicka, królowa Kastylii, która pomogła Kolumbowi...

Zobacz więcej o: Izabela
Obchodzi imieniny:
4 stycznia,
23 lutego,
16 marca,
14 lipca,
3 września

Chrześcijańskie imię greckie (Pétros), pochodzące od rzeczownika pospolitego pétra 'skała, opoka'. Jest odpowiednikiem aramejskiego wyrazu kefas 'skała, opoka', użytego w funkcji przydomka. Należy do najwcześniejszych imion chrześcijańskich. W Polsce jest to bardzo popularne imię męskie od najdawniejszych...

Zobacz więcej o: Piotr
Obchodzi imieniny:
3 stycznia,
18 stycznia,
28 stycznia,
31 stycznia,
5 lutego,
8 lutego,
21 lutego,
22 lutego,
23 lutego,
24 lutego,
2 marca,
23 marca,
27 kwietnia,
29 kwietnia,
8 maja,
13 maja,
19 maja,
2 czerwca,
23 czerwca,
29 czerwca,
2 lipca,
7 lipca,
12 lipca,
30 lipca,
1 sierpnia,
12 sierpnia,
19 sierpnia,
9 września,
12 września,
25 września,
19 października,
16 listopada,
21 listopada,
4 grudnia,
21 grudnia,
25 grudnia

Jest to imię wywodzące się z greckiego Polýkarpos przez łacińskie Polycarpus. Użyty tu został w funkcji imienia przymiotnik polýkarpos 'urodzajny'. Imię znane dopiero w czasach chrześcijańskich. W Polsce imię to było zawsze rzadkie. Dziś występuje sporadycznie u starszej generacji. Jako ciekawostkę...

Zobacz więcej o: Polikarp
Obchodzi imieniny:
26 stycznia,
23 lutego,
7 marca
Obchodzi imieniny:
23 lutego

Żeńska forma imienia Roman. Jest to imię łacińskie, a gene­tycznie cog-nomen utworzone od przymiotnika Roma­nus 'rzymski', wywodzącego się od nazwy miasta Roma (Rzym). Romanus to pier­wotnie 'czło­wiek z Rzymu, Rzymianin'.W Polsce imię znane już w średniowieczu, szczególnie na ziemiach ruskich. Na Ruś...

Zobacz więcej o: Romana
Obchodzi imieniny:
23 lutego

Jest to z pochodzenia łacińskie cognomen, utworzone od imienia Severus (SEWER) za pomocą sufiksu -inus, który oznacza przynależność, pochodzenie. Severinus to 'pochodzący od Sewera, syn Sewera'. Imię to jest w Polsce znane, ale nigdy nie osiągnęło wielkiej popularności. Obok formy męskiej znana jest...

Zobacz więcej o: Seweryn
Obchodzi imieniny:
8 stycznia,
1 lutego,
23 lutego,
8 czerwca,
23 października,
1 listopada,
8 listopada,
19 listopada,
21 grudnia

Jest to imię biblijne, powstałe ze skrócenia pełnej formy Eleazar 'Bóg wspomógł'. W Polsce imię poświadczone od 1252 r. w formach: Łazarz, Łazer, Łazor, Łazur. Z historii kultury polskiej znamy Łazarza, właściciela jednej z oficyn drukarskich Krakowa. Od imienia Łazarz pochodzą nazwiska: Łazarowicz,...

Zobacz więcej o: Łazarz
Obchodzi imieniny:
11 lutego,
23 lutego,
17 grudnia,
30 grudnia