Szukana litera: "u"

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie nomen gentilicium Ulpia (dla mężczyzny Ulpius). Odpowiedniki obcojęz.: łac. Ulpia. Ulpia z Chiusi. W 1634 r. odkryto w Chiusi katakumby z III stulecia.W 1852 r. badał je znów archeolog Dominik Bartolini. W opublikowanej przezeń dysertacji znalazły się -odkrycia...

Zobacz więcej o: Ulpia
Obchodzi imieniny:

Jest to imię wywodzące się z pierwotnego łacińskiego cognomen Ulpianus i Ulpiana utworzonego przy pomocy sufiksu -anus od nomen gentilicium Ulpius (gens Ulpia). Ulpianus to - pierwotnie 'przyjęty do rodu Ulpia w wyniku adopcji czy wyzwolenia'. W Polsce brak poświadczeń na występowanie tego imienia. Odpowiedniki...

Zobacz więcej o: Ulpian
Obchodzi imieniny:
Obchodzi imieniny:
14 lipca

Jest to oboczna forma (skrócona) imienia UDALRYK. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Udelricus, Udalricus, Ulrichus, ang. Ulricck, fr. Ulric, hiszp. Ulderico, wł. Ulderico. Hagiografowie odnotowują siedmiu świętych, którzy nosili to lub podobne, bliskobrzmiące imię. Mimo ich nieporównywalnego znaczenia przedstawimy...

Zobacz więcej o: Ulryk
Obchodzi imieniny:
14 lipca

Imię pochodzenia germańskiego, żeńska forma od męskiego ULRYK. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Udalrica, niem. Ulrike, wł. Ulrica. Ulryka Nisch. Urodziła się 18 września 1882 r. w Oberdorf -Mittelbiberach, w Szwabii Górnej. Ojciec był stajennym w miejscowym zamku, matka Klotylda Dettenrieder służącą w...

Zobacz więcej o: Ulryka
Obchodzi imieniny:
14 lipca

Imię pochodzenia celtyckiego (irlandzkiego) Ultan 'człowiek z Ulsteru'. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Ultanus, ang. Utan. Wielu irlandzkich świętych nosiło to imię. O większości z nich nic jednak pewnego nie wiemy. Przedstawimy tu więc tylko dwóch, postacie rozpoznane nieco lepiej, osadzone w czasie...

Zobacz więcej o: Ultan
Obchodzi imieniny:

Imię pochodzenia germańskiego, złożone z członów: un-/hun- 'Hun' i -ger/-gar 'oszczep, kopia, włócznia'. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Ungerus, niem. Unger, Unni, Huno, Wenni. Unger, biskup Utrechtu. Wspomina o nim żywot św. Odulfa. Widnieje też w dokumencie wystawionym w 854 r. przez Ludwika Niemca...

Zobacz więcej o: Unger
Obchodzi imieniny:
Obchodzi imieniny:
30 grudnia
Obchodzi imieniny:
24 września
Obchodzi imieniny:
3 lutego