Tego dnia świętują

Jest to imię żeńskie pochodzenia greckiego. Postać Eugenia to najprawdopodobniej zastąpienie na gruncie łacińskim greckiej formy Eugénea, albo po prostu żeńska forma od męskiego imienia Eugénios. W Polsce znane dopiero w nowszych czasach, najczęściej w formie spieszczonej, Gienia, Żeńka, Żenia. Odpowiedniki...

Zobacz więcej o: Eugenia
Obchodzi imieniny:
7 lutego,
6 marca,
6 września,
13 września,
16 września,
25 grudnia

Jest to imię łacińskie, a genetycznie cog-nomen utworzone od przymiotnika Romanus 'rzymski', wywodzącego się od nazwy miasta Roma (Rzym). Romanus to pierwotnie 'człowiek z Rzymu, Rzymianin'. W Polsce imię znane już w średniowieczu, szczególnie na ziemiach ruskich. M.in. nosił je Roman Mścisławicz, siostrzeniec...

Zobacz więcej o: Roman
Obchodzi imieniny:
7 lutego,
28 lutego,
29 lutego,
9 sierpnia,
6 października,
23 października,
18 listopada
Obchodzi imieniny:
7 lutego

Jest to imię złożone pochodzenia germańskiego. W pierwszym członie zawarty jest element hrom- / hruom (niem. Ruhm) 'sława', ten sam co i w imieniu Romaryk. Drugim członem jest natomiast temat czasownikowy -walt, ten sam co w czasowniku waltan, waldan 'rządzić, panować'. W Polsce jest to imię znane,...

Zobacz więcej o: Romuald
Obchodzi imieniny:
7 lutego,
19 czerwca,
9 sierpnia

Jest to imię germańskie: Richard, złożone z członów rich- (rihhi) 'potężny, bogaty' oraz -hard / -hart 'mocny, trwały'. Było to imię wielu królów angielskich, m.in. Ryszarda Lwie Serce, uczestnika III wyprawy krzyżowej. W Polsce imię występuje do dziś, z wymową sugerującą, że przyjęte zostało z Francji....

Zobacz więcej o: Ryszard
Obchodzi imieniny:
7 lutego,
3 kwietnia,
7 września

Jest to imię słowiańskie, złożone z członów: suli- (temat przymiotnikowy, staro-cerkiewno-słowiańskie sulij) 'lepszy, możniejszy' oraz -sław. Imię Sulisław poświadczone jest już w Bulli gnieźnieńskiej (1136), czyli musiało być używane i popularne już wcześniej. Obok imienia męskiego w użyciu było też...

Zobacz więcej o: Sulisław
Obchodzi imieniny:
7 lutego,
2 grudnia

Zlatynizowana forma germańskiego imienia złożonego z członów: theud-/diot- 'lud, naród, plemię' i -haris/-charis 'wojsko'. Czasem utożsamiano je z greckim Teodorem. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Theudarius, Theuderius, ang., niem. Theodarius, Theoderis.

Zobacz więcej o: Teudariusz (Teodor)
Obchodzi imieniny:
7 lutego,
21 lutego,
26 marca,
1 kwietnia,
20 kwietnia,
22 kwietnia,
5 maja,
20 maja,
29 maja,
31 maja,
21 czerwca,
4 lipca,
27 sierpnia,
5 września,
19 września,
24 września,
23 października,
29 października,
9 listopada,
11 listopada,
7 grudnia