Tego dnia świętują

Jest to imię znane z mitologii. Nosił je syn Zeusa i Latony, bóg słońca (znany też jako Febus 'błyszczący') i sztuki. Etymologia imienia jest nieznana. Prawdopodobnie wywodzi się z języków azjanickich lub z języka hetyckiego, w którym abullu znaczy 'brama'. Stąd przejęte zostało przez Greków, a następnie...

Zobacz więcej o: Apollo
Obchodzi imieniny:
9 marca

Jest to imię pochodzące z języka łacińskiego, od przymiotnika dominicus, -a, -um 'pański, należący do pana'. Dominik (Dominicus) to 'należący do Pana' (-Pan- w znaczeniu Bóg). Jest to więc chrześcijańskie imię teoforyczne. W Polsce poświadczone jest w XIV w., ale większą popularność zyskuje w w. XVII...

Zobacz więcej o: Dominik
Obchodzi imieniny:
9 marca,
12 maja,
6 lipca,
4 sierpnia,
8 sierpnia,
14 października,
27 listopada,
20 grudnia,
29 grudnia

Jest to imię żeńskie utworzone od męskiego imienia FRANCISZEK. W Polsce imię występuje w XIX w. w postaciach Frania, Franka (piosenki z przedmieść). Dziś nie jest ono zbyt częste, choć zdarza się u pokolenia starszego. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Francisca, ang. Frances, France, Francie, Fran, fr....

Zobacz więcej o: Franciszka
Obchodzi imieniny:
9 marca,
22 grudnia

Jest to imię łacińskie, pierwotnie bardzo popularne cognomen, utworzone od nomen gentilicium Cassius. Imię Kasjan (Cassianus) 'należący do rodu Cassia', było dość częste w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. W Polsce imię znane, choć bardzo rzadkie. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Cassianus, fr. Cassien,...

Zobacz więcej o: Kasjan
Obchodzi imieniny:
9 marca,
13 marca,
22 marca,
24 marca,
5 kwietnia,
29 kwietnia,
13 sierpnia,
25 listopada,
3 grudnia

Jest to imię wywodzące się z języka greckiego, od przymiotnika katharós 'czysty, bez skazy', za pośrednictwem łaciny (Catharina). Forma Catharina jest w użyciu w chrześcijaństwie zachodnim, natomiast u chrześcijan wschodnich rozpowszechniona jest forma grecka Ekatherin- (Aikatherin-). W Polsce imię...

Zobacz więcej o: Katarzyna
Obchodzi imieniny:
2 lutego,
13 lutego,
9 marca,
22 marca,
23 marca,
24 marca,
1 kwietnia,
6 kwietnia,
29 kwietnia,
30 kwietnia,
25 listopada,
30 grudnia
Obchodzi imieniny:
9 marca

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen utworzone od imienia Prudens, powstałego od przymiotnika prudens 'roztropny, doświadczony'. Obok formy męskiej była też u Rzymian w użyciu żeńska forma tego imienia - Prudentia. Z okresu późnego cesarstwa znany jest poeta chrześcijański Aurelius...

Zobacz więcej o: Prudencjusz
Obchodzi imieniny:
9 marca
Obchodzi imieniny:
9 marca,
25 października