Tego dnia świętują

Było to pierwotnie imię męskie, od którego już w starożytności urobiono imię żeńskie Aleksándra. Należy do bardzo starych greckich (Aléksandros) imion dwuczłonowych. Pierwsza część składowa wywodzi się od czasownika aléks- 'bronię, wspomagam', a druga od rzeczownika anér (gen. andrós) - 'mąż, mężczyzna'....

Zobacz więcej o: Aleksander
Obchodzi imieniny:
15 stycznia,
26 lutego,
27 lutego,
10 marca,
18 marca,
20 marca,
24 kwietnia,
3 maja,
18 maja,
10 lipca,
17 lipca,
11 sierpnia,
28 sierpnia,
13 września,
12 grudnia

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie przymiotnik pospolity w rodzaju żeńskim alma (almus, alma, almum) 'żywiąca, żyzna; dobrotliwa, miła; błogosławiona'. Bardzo często używane w zestawieniu alma mater 'matka karmicielka'. Zestawieniem tym określamy uniwersytety, które przekazują studentom wiedzę,...

Zobacz więcej o: Alma
Obchodzi imieniny:
10 lipca

Jest to imię pochodzenia germańskiego, wywodzące się ze spieszczenia imienia AMALBERGA lub AMELBERGA. W Polsce imię to było mieszane z imieniem Emilia pochodzącym z łaciny (od gentilicium Aemilia). Formami spieszczonymi są: Amela, Mela, Amelka, Melka. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Amelia, Amalia, ang....

Zobacz więcej o: Amelia
Obchodzi imieniny:
30 marca,
10 lipca

Imię żeńskie, dawniej w Polsce nie spotykane. Dziwnym zrządzeniem losu, znane w średniowieczu imię męskie Anioł (z łac. Angelus), od którego wywodzi się śląskie nazwisko Anioła, wyszło całkiem z użycia, natomiast pojawiło się, zapewne w XVIII w., żeńskie imię Aniela z włosko-łac. Angela. Biorąc dosłownie...

Zobacz więcej o: Aniela
Obchodzi imieniny:
4 stycznia,
27 stycznia,
28 marca,
30 marca,
1 maja,
31 maja,
10 lipca,
18 listopada

To męskie imię greckie należy do bardzo starych imion dwuczłonowych. Greckie Phílippos interpretuje się zwykle jako złożenie, w którego części pierwszej występuje temat przymiotnika phílos 'przyjaciel, miłośnik', a w części drugiej rzeczownik híppos 'koń'. Całość znaczyć więc może 'lubujący się w koniach,...

Zobacz więcej o: Filip
Obchodzi imieniny:
11 kwietnia,
1 maja,
6 maja,
11 maja,
26 maja,
10 lipca,
23 sierpnia,
13 września,
22 października,
24 października

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie jedno z najpopularniejszych cognominów. Pierwotnie oznaczało chłopca, który urodził się w styczniu (po łacinie mensis Ianuarius), ale z chwilą rozpowszechnienia się imienia było jednym z -imion szczęśliwych- (dobre omen). Możliwe też, że popularność bóstwa...

Zobacz więcej o: January
Obchodzi imieniny:
8 kwietnia,
4 maja,
10 lipca,
6 sierpnia,
19 września
Obchodzi imieniny:
10 lipca

Imię pochodzenia łacińskiego, żeński odpowiednik męskiego cognomen RUFIN. Odpowiedniki obcojęz.: łac., ang., niem. Rufina, fr. Rufine, Rofine, Ruffine, wł. Rufina. W martyrologiach pojawiają się trzy męczennice określane tym imieniem. O jednej z nich mówić będziemy pod hasłem Teodot. Tu krótko o dwóch...

Zobacz więcej o: Rufina
Obchodzi imieniny:
7 kwietnia,
10 lipca

Forma łacińska imienia SAMPSON. Samson, opat z Dol. Jego żywot był ongiś przedmiotem gorących polemik. Jedni oceniali go jako późny pomnik bretońskich aspiracji polityczno-kościelnych, inni zarzucali pierwszym pewne obrazoburstwo. Przyznano w końcu, że pismo zawiera sporo elementów historycznych. Samson...

Zobacz więcej o: Samson
Obchodzi imieniny:
10 lipca,
28 lipca

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Silvanus, ang., niem. Silvanus, Sylvanus, fr. Silvain, Souain, wł. Silvano. Święci, którzy nosili to imię, w najdonioślejszych martyrologiach zajmują miejsce poczesne: w Rzymskim jest ich czternastu, w Hieronimiańskim trzydziestu dwóch, a w synaksarium Konstantynopolitańskim...

Zobacz więcej o: Sylwan
Obchodzi imieniny:
18 lutego,
10 lipca
Obchodzi imieniny:
18 lutego,
10 lipca

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, pierwotnie cognomen Vitalis 'życiowy, zdolny do życia'. Wyrażało ono życzenie rodziców, żeby dziecko dobrze się chowało. Imię to jest w Polsce znane, choć rzadko używane. W średniowieczu brzmiało u nas Witalisz. Dobrze znają je dzieci z żartobliwych wierszyków o...

Zobacz więcej o: Witalis
Obchodzi imieniny:
28 kwietnia,
10 lipca,
20 października,
4 listopada