Tego dnia świętują

Imię żeńskie pochodzenia grecko-chrześcijańskiego. Jako wyraz pospolity (r. ż.) anástasis znaczy 'powstanie, zmartwychwstanie'. W charakterze imienia Anástasis kryła się zapewne aluzja do zmartwychwstania Chrystusa. W Polsce nie było częste, chociaż poświadczone jest już w 1220 r. Oczywiście przyszło...

Zobacz więcej o: Anastazja
Obchodzi imieniny:
22 stycznia,
27 lutego,
15 kwietnia,
17 sierpnia,
11 listopada,
25 grudnia

imię pochodzenia łacińskiego, będące zdrobnieniem imienia Angela - anielska posłanniczka. Od pewnego już czasu funkcjonuje jako imię samodzielne. W Polsce spotykane dopiero w latach 70. i 80. ubiegłego wieku. Wymawiane jest w formie Andżelina.Formy zdrobniałe imienia Angelina to Angelka, Anielka, Angel,...

Zobacz więcej o: Angelika
Obchodzi imieniny:
4 stycznia,
27 stycznia,
17 sierpnia,
27 listopada

imię będące skróconą formą hiszpańskiego imienia Juanita (Joanna). W Polsce występuje dopiero od 50 lat. Święte i błogosławione noszące to imię: bł. Anity Cantieri i św. Anita z TuluzyFormy zdrobniałe imienia Anita to Anitka, AniciaOdpowiedniki obcojęz.; ang., niem.,port., wł.-Anita, hiszp.-Juanita,...

Zobacz więcej o: Anita
Obchodzi imieniny:
17 sierpnia

Jest to imię pochodzenia germańskiego, złożone z elementów: bert- (stwn. beraht) 'sławny, znakomity, błyszczący, wspaniały' i -rant (-rand) 'tarcza' Na gruncie francuskim imię bywa mieszane z innym imieniem germańskim Bertram (bert- + -ram) 'sławny, wspaniały kruk'. Na skutek procesów fonetycznych (tzw....

Zobacz więcej o: Bertrand (Bertram)
Obchodzi imieniny:
9 czerwca,
17 sierpnia

skrócona forma imienia Elizabeth (Elżbieta pochodzi od hebrajskiego słowa eliszebeth oznaczającego "Bóg mą przysięgą-). Eliza obchodzi imieniny 14 czerwca, 17 sierpnia i 2 września.Nie znamy świętych , ani błogosławionych tego imienia.

Zobacz więcej o: Eliza
Obchodzi imieniny:
14 czerwca,
17 sierpnia,
4 września

To imię wywodzi się z Egiptu, od tamtejszych Greków. Nie wiadomo, czy jest to przekład grecki jakiegoś imienia egipskiego, czy już przez Greków utworzone. W części pierwszej mamy tu imię bogini Izydy (Isis), w drugiej zaś temat ten sam, co w wyrazie d-ron 'dar', jak np. w imieniu Theo-doros, czyli Izydor...

Zobacz więcej o: Izydor
Obchodzi imieniny:
2 stycznia,
7 stycznia,
15 stycznia,
5 lutego,
10 lutego,
17 lutego,
4 kwietnia,
10 maja,
15 maja,
27 maja,
3 lipca,
17 sierpnia,
9 września,
11 września,
6 listopada,
14 grudnia

Jedno z bardziej popularnych imion w Polsce; zapewne wywodzi się od łacińskiej formy imienia HIACYNT (Hyacynthus). Z formy łacińskiej przejęto sylabę iac (nagłosowe h- traktowano jako przydech - por. arbuz: harbuz, armata: harmata) i do tej sylaby dodano występujący w imiennictwie polskim spieszczający...

Zobacz więcej o: Jacek
Obchodzi imieniny:
10 lutego,
3 lipca,
17 sierpnia,
11 września
Obchodzi imieniny:
17 sierpnia

Żeńska forma imienia JAN. U nas znana od XIV wieku. Obecnie używane spieszczenia: Joaśka, Joasia (czasem Asia). W Polsce powstała w czasach nowszych druga forma tego imienia utworzona od imienia Jan: Janina (por. Karolina). Imię, traktowane w formie podstawowej jako odrębne od Joanny, miesza się z nią...

Zobacz więcej o: Joanna
Obchodzi imieniny:
2 lutego,
4 lutego,
1 marca,
28 marca,
12 maja,
24 maja,
30 maja,
17 sierpnia,
21 sierpnia,
24 sierpnia,
26 sierpnia,
12 grudnia

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie wtórne cognomen utworzone od nomen gentilicium Iulius, Iulia. Zatem Julianna to 'przyjęta do rodu Julia w wyniku wyzwolenia lub też adopcji'.W Polsce imię to poświadczone jest od średniowiecza w formach: Juliana, Julianna, Hulijana, Ulijana. Używane jest...

Zobacz więcej o: Julianna
Obchodzi imieniny:
9 stycznia,
16 lutego,
14 kwietnia,
19 czerwca,
27 lipca,
17 sierpnia,
10 grudnia

Imię to wywodzi się z języka łacińskiego, z pierwotnego cognomen Liberatus dla mężczyzny i Liberata dla kobiety. Z gramatycznego punktu widzenia jest to imiesłów przeszły bierny (liberatus, liberata, liberatum) od czasownika libero, --re 'uwolnić, wyzwolić'. Z pewnością pierwotnie dawane wyzwolonym niewolnikom. W...

Zobacz więcej o: Liberat
Obchodzi imieniny:
17 sierpnia,
20 grudnia

Jest to imię pochodzenia greckiego, od słowa myr-n 'maść pachnąca, pachnidło, lekarstwo'. Imię to nosił wybitny rzeźbiarz grecki (ok. poł. V w. przed Chr.), twórca rzeźby Dyskobol. Pierwszy opanował sztukę przedstawiania ciała w ruchu. W Polsce imię to pojawia się rzadko. Używa go m.in. pisarz współczesny...

Zobacz więcej o: Miron (Myron)
Obchodzi imieniny:
17 sierpnia,
30 sierpnia
Obchodzi imieniny:
17 sierpnia
Obchodzi imieniny:
17 sierpnia