Tego dnia świętują

Obchodzi imieniny:
18 września

To greckie imię żeńskie Eir-n-, przejęte do łaciny w formie Irena, gdy greckie ei wymawiano już jak i. Rosyjski odpowiednik Irina pochodzi z czasów jeszcze późniejszych, gdy greckie e wymawiano też jako i. Eir-n- była u Greków boginią pokoju. Jej posąg stał na agorze (rynku). Imię tej bogini było metonimicznym...

Zobacz więcej o: Irena
Obchodzi imieniny:
5 kwietnia,
5 maja,
18 września,
20 września,
20 października

Jest to imię pochodzenia greckiego. Formalnie jest to użyty w charakterze imienia własnego przymiotnik eirenaíos 'spokojny, pokojowy'. Ten ostatni jest z kolei tworem od rzeczownika eir-n- 'pokój, spokojne życie' (zob. IRENA). Imię greckie Eirenaios przejęli Rzymianie w wymowie Irenaeus, co stało się...

Zobacz więcej o: Ireneusz
Obchodzi imieniny:
25 marca,
5 kwietnia,
6 kwietnia,
5 maja,
28 czerwca,
18 września,
20 października,
24 grudnia

Irma to imię żeńskie wywodzące się od imienia Hermina; jest żeńskim odpowiednikiem męskiego imienia Hermin.Hermina to mię pochodzenia germańskiego, żeński odpowiednik męskiego HERMIN. Hermina to 'poświęcona Herminowi'. Na gruncie niemiec­kim jest traktowane jako żeński odpowiednik imienia Herman. W Polsce...

Zobacz więcej o: Irma
Obchodzi imieniny:
18 września,
24 grudnia,
30 grudnia

Jest to imię hebrajskie, złożone z Jo (skrót z Jeho, Jahwe 'Bóg') i z czasownika jasaf 'przydać'. Joseph lub Jehoseph znaczy 'niech pomnoży Bóg (domyślnie) dobra' albo 'niech przyda Pan (drugiego syna)'. Należy więc ono do grupy imion teoforycznych (zawiera element Jeho 'Bóg'). W Polsce jest to bardzo...

Zobacz więcej o: Józef
Obchodzi imieniny:
4 lutego,
14 lutego,
15 lutego,
19 lutego,
28 lutego,
1 marca,
19 marca,
17 kwietnia,
1 maja,
23 czerwca,
28 czerwca,
4 lipca,
25 sierpnia,
27 sierpnia,
18 września,
14 listopada

Jest to forma żeńska imienia RYSZARD. W Polsce występuje rzadko. Formą spieszczoną jest Rysia. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Richarda, Richardis, fr. Richarde, niem. Richardis, Riks, wł. Riccarda. Święta Ryszarda. Była córką Erchangera, hrabiego Alzacji. Około r. 862 poślubiła Karola Otyłego, syna Ludwika...

Zobacz więcej o: Ryszarda
Obchodzi imieniny:
18 września

To jedno z najpopularniejszych imion męskich w Polsce. Z punktu widzenia gramatycznego jest to dwuczłonowe złożenie. W członie pierwszym imienia występuje temat czasownikowy stani- od czasownika stać, a jako drugi człon użyty jest element -sław. Formy skrócone i spieszczone to : Stanek, Stanisz, Stańko,...

Zobacz więcej o: Stanisław
Obchodzi imieniny:
8 maja,
5 sierpnia,
18 września,
13 listopada

Żeński odpowiednik imienia Stefan. Zdrobnienia: Stefa, Stefcia, StefkaStefan to imię greckie Stéphanos, pochodzące od rzeczownika stéphanos oznaczającego 'wieniec, koronę'.

Zobacz więcej o: Stefania
Obchodzi imieniny:
18 września

Jest to jedno z najstarszych imion łacińskich, tzw. praenomen (imię właściwe). W funkcji imienia własnego użyty został rzeczownik pospolity titus 'dziki gołąb'. Występuje zarówno imię męskie (Titus), jak żeńskie (Tita). Z I w. po n. Chr. znamy postać wodza (któremu cesarz Wespazjan powierzył oblężenie...

Zobacz więcej o: Tytus
Obchodzi imieniny:
4 stycznia,
26 stycznia,
6 lutego,
15 kwietnia,
18 września

Jest to imię biblijne. Nosił je m.in. ojciec św. Jana Chrzciciela. Zarazem jest to imię teoforyczne: Zekarjah, które tłumaczy się: 'pamięć Jahwe, Jahwe pamięta'. Przypuszcza się, że formą zdrobniałą tego imienia jest inne imię biblijne - ZACHEUSZ (hebr. Zakkay). Imię to znane było w Polsce od średniowiecza,...

Zobacz więcej o: Zachariasz
Obchodzi imieniny:
6 kwietnia,
6 września,
18 września,
5 listopada