Tego dnia świętują

Jest to imię męskie pochodzenia późnogreckiego. Eúcharios to genetyczne patronimicum od imienia Eucháres. W części pierwszej imienia Eucháres występuje wyraz eu 'dobrze', w części zaś drugiej rdzeń ten sam, co w wyrazie cháris 'łaska, miłość' (por. Eucharystia). W Polsce prawie nie używane. Odpowiedniki...

Zobacz więcej o: Euchariusz (Eucheriusz)
Obchodzi imieniny:
20 lutego
Obchodzi imieniny:
20 lutego,
29 marca,
16 lipca,
20 września,
3 października,
12 października

Męskie imię późnogreckie: Eustáchios, utworzone od przymiotnika eústachys 'pięknie kłoszący się (o zbożu), kwitnący'. Do Polski imię to przyszło w średniowieczu za pośrednictwem języka łacińskiego (Eustachius). U nas mieszało się ono z podobnie brzmiącym imieniem Eustacjusz (gr. Eustáthios). W średniowieczu...

Zobacz więcej o: Eustachy
Obchodzi imieniny:
20 lutego,
29 marca,
16 lipca,
20 września,
3 października,
12 października

Jako imię własne pojawia się już u starożytnych Greków. Greckie Lé-n było pierwotnie zdrobnieniem imion dwuczłonowych typu Le--chár-s lub też Auto-lé-n, Panta-lé-n. W imionach tych zmieszały się dwa wcześniejsze typy, z wyrazem laós (lé-s) 'lud' oraz lé-n (gen. leontos) 'lew'. Samo skrócenie Lé-n rozumieli...

Zobacz więcej o: Leon
Obchodzi imieniny:
20 lutego,
14 marca,
11 kwietnia,
19 kwietnia,
22 kwietnia,
12 czerwca,
28 czerwca,
3 lipca,
17 lipca,
20 lipca,
10 listopada,
16 listopada

Jest to rodzime dwuczłonowe imię słowiańskie z pierwszym członem rzeczownikowym lud- / ludi- / ludo- 'lud, ludzie' i drugim członem przymiotnikowym -miła. W dokumentach poświadczone od czasów średniowiecznych (1228) w formach: Ludzimiła, Ludźmiła, Ludmiła. Większą popularność imię zyskało w XIX wieku...

Zobacz więcej o: Ludmiła
Obchodzi imieniny:
20 lutego,
7 maja,
30 lipca,
26 października

Jest to imię złożone pochodzenia słowiańskiego. W pierwszym członie użyty jest temat rzeczownikowy ludo- 'lud', a w drugim -mir 'pokój'. Oprócz formy Ludomir, Ludomierz poświadczona jest też postać Ludzimir (Lodimirus), ale w tym wypadku nie można wykluczyć, że chodzi o Włodzimira. Imię Ludomir nosił...

Zobacz więcej o: Ludomir
Obchodzi imieniny:
20 lutego,
21 marca,
31 lipca,
10 listopada
Obchodzi imieniny:
20 lutego

Jest to rodzime dwuczłonowe imię słowiań­skie z pierwszym członem rzeczownikowym lud- / ludi- / ludo- 'lud, ludzie' i drugim członem przymiotnikowym -miła. W doku­mentach poświadczone od czasów średnio­wiecznych (1228) w formach: Ludzimiła, Ludź­miła, Ludmiła. Większą popularność imię zys­kało w XIX...

Zobacz więcej o: Ludomiła
Obchodzi imieniny:
20 lutego,
7 maja
Obchodzi imieniny:
20 lutego,
29 marca,
16 lipca,
20 września,
12 października
Obchodzi imieniny:
20 lutego
Obchodzi imieniny:
20 lutego,
7 listopada