Tego dnia świętują

Jest to dwuczłonowe imię germańskie. W jego części pierwszej występuje element arn- / aro- 'orzeł' (niem. Adler), a w części drugiej -old (od czasownika walten 'władać, panować'). Zatem Arnold to 'orli władca'. Formami skróconymi imienia są: Anno, Arno, Arend, Arnd, Arndt. Formą oboczną imienia jest...

Zobacz więcej o: Arnold
Obchodzi imieniny:
19 lutego,
18 lipca,
9 października

Jest to imię germańskie z wielkiej grupy dwuczłonowych imion złożonych. W części pierwszej występuje element arn- 'orzeł', a w drugiej -wolf / -wulf 'wilk'. W grupie spółgłoskowej -rnw- doszło ze względów fonetycznych do uproszczenia, stąd brak jest spółgłoski -w-. Niektórzy interpretują to imię jako...

Zobacz więcej o: Arnulf (Arnolf)
Obchodzi imieniny:
19 lutego,
18 lipca,
9 października
Obchodzi imieniny:
19 lutego
Obchodzi imieniny:
19 lutego

Jest to imię łacińskie, genetycznie cog-nomen utworzone od nazwy miasta Gabinum położonego w Lacjum. Gabinus (Gavinus) oznaczałoby wtedy człowieka o przydomku 'wywodzący się z Gabinum'. Wymowa b jak w jest pochodzenia ludowego. Może to być również imię pochodzenia germańskiego. Nosił je m.in. król Quadów. Odpowiedniki...

Zobacz więcej o: Gawin (Gabin)
Obchodzi imieniny:
19 lutego

Jest to imię germańskie, częste w domach panujących Niemiec. Złożone jest z elementów: heim- 'ojczyzna' i -rihhi 'władca'. Całość interpretować można jako 'pan domu, władca ojczyzny'. W historii znamy cesarzy tego imienia. Nosili je też królowie francuscy i polski król Henryk Walezy. W Polsce jest to...

Zobacz więcej o: Henryk
Obchodzi imieniny:
19 stycznia,
19 lutego,
2 marca,
10 kwietnia,
12 lipca,
15 lipca,
2 września

Jest to imię hebrajskie, złożone z Jo (skrót z Jeho, Jahwe 'Bóg') i z czasownika jasaf 'przydać'. Joseph lub Jehoseph znaczy 'niech pomnoży Bóg (domyślnie) dobra' albo 'niech przyda Pan (drugiego syna)'. Należy więc ono do grupy imion teoforycznych (zawiera element Jeho 'Bóg'). W Polsce jest to bardzo...

Zobacz więcej o: Józef
Obchodzi imieniny:
4 lutego,
14 lutego,
15 lutego,
19 lutego,
28 lutego,
1 marca,
19 marca,
17 kwietnia,
1 maja,
23 czerwca,
28 czerwca,
4 lipca,
25 sierpnia,
27 sierpnia,
18 września,
14 listopada

Dwuczłonowe imię germańskie, złożone z elementów kuoni- (küene) 'śmiały' i -rat 'rada'. Całość znaczy: 'śmiały w radzie'. Było to imię kilku niemieckich cesarzy Św. Cesarstwa Rzymskiego, a od nich przejęte zostało przez książąt śląskich i mazowieckich (np. Konrad Mazowiecki). Nosił je też (jako drugie)...

Zobacz więcej o: Konrad
Obchodzi imieniny:
14 lutego,
19 lutego,
21 kwietnia,
1 czerwca,
1 sierpnia,
19 września,
4 października,
21 listopada,
26 listopada
Obchodzi imieniny:
14 lutego,
19 lutego,
21 kwietnia,
1 czerwca,
1 sierpnia,
4 października,
21 listopada,
26 listopada

Jest to przejęte za pośrednictwem łac. Leontius greckie imię męskie Leóntios. U Greków znane też było odpowiednie imię żeńskie: Leontis, które wywodziło się od nazwy miejscowej Leontis - Leontyda, jednej z 10 ateńskich jednostek administracyjnych. Leóntios jest zdrobnieniem od imion zawierających w swej...

Zobacz więcej o: Leoncjusz
Obchodzi imieniny:
13 stycznia,
19 lutego

Jest to imię pochodzenia łacińskiego; wywodzi się z pierwotnego cognomen, w którego funkcji użyty był przymiotnik mansuetus 'łagodny, miły'. W Polsce imię to się nie upowszechniło. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Mansuetus, fr. Mansuet, Mansuy hiszp. Manso, wł. Mansueto. Pięciu świętych widnieje w wykazach...

Zobacz więcej o: Manswet
Obchodzi imieniny:
19 lutego,
3 września

Jest to imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się z rodowego cognomen jednej z gałęzi rodu Claudia. Najczęstszym praenomen w tym rodzie był Marcus, od którego Marcellus bezpośrednio się wywodzi (sufiks -ellus). Ród Marcelli był pierwotnie rodem plebejskim, a z czasem stał się patrycjuszowskim. Ze starożytności...

Zobacz więcej o: Marceli
Obchodzi imieniny:
31 stycznia,
19 lutego,
10 marca,
9 kwietnia,
14 lipca,
17 lipca