Tego dnia świętują

Jest to imię pochodzenia germańskiego; powstało przez skrócenie członu pierwszego imienia Adalbert (adal- w al-). Całość można wyrazić jako 'mąż sławny szlachetnością, doskonałością' (człon drugi -berht 'sławny'). Na terenie Polski imię to poświadczone jest od r. 1168 w formie Albert. Nosił je wójt...

Zobacz więcej o: Albert
Obchodzi imieniny:
18 lutego,
17 czerwca,
7 sierpnia,
15 listopada,
21 listopada
Obchodzi imieniny:
18 lutego,
7 sierpnia,
15 listopada,
21 listopada
Obchodzi imieniny:
18 lutego,
7 sierpnia,
15 listopada,
21 listopada
Obchodzi imieniny:
18 lutego
Obchodzi imieniny:
18 lutego,
19 października

Jest to żeńskie imię łacińskie, utworzone od rzymskiego męskiego cognomen Constantius 'stały, stateczny, konsekwentny'. Z czasem zidentyfikowano je z podobnym imieniem Konstantyna. W Polsce poświadczone już w 1254 r. w formie Konstancyja (pisane Constantia, Constancia). Odpowiedniki obcojęz.: łac....

Zobacz więcej o: Konstancja
Obchodzi imieniny:
29 stycznia,
18 lutego,
19 września
Obchodzi imieniny:
18 lutego,
15 grudnia

Jest to imię pochodzenia łacińskiego. Nosiło je wielu wybitnych Rzymian z rodu Fabiuszów i Waleriuszów. Łacińska forma imienia Maximus (dla kobiet Maxima) - to użyty w funkcji imienia przymiotnik magnus, w stopniu najwyższym maximus 'bardzo duży, największy'. Prawdopodobnie pierwotnie w imieniu tym kryła...

Zobacz więcej o: Maksym
Obchodzi imieniny:
3 lutego,
18 lutego,
8 czerwca,
26 sierpnia,
19 listopada,
27 grudnia

Jest to słowiańska postać greckiego imienia SABA (w wymowie bizantyńskiej -b- - -w-). Odpowiedniki obcojęz.: łac. Saba, Sabbas, gr. Sábbas, Sába, ang. Sabbas, fr. Sabas, niem. Sabas, ros., ukr. Sawa. Przedstawimy czterech świętych, na Słowiańszczyźnie znanych i czczonych po imieniem Sawy. Sawa, jeden...

Zobacz więcej o: Sawa (Saba)
Obchodzi imieniny:
18 lutego,
7 maja,
20 maja,
5 grudnia

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Silvanus, ang., niem. Silvanus, Sylvanus, fr. Silvain, Souain, wł. Silvano. Święci, którzy nosili to imię, w najdonioślejszych martyrologiach zajmują miejsce poczesne: w Rzymskim jest ich czternastu, w Hieronimiańskim trzydziestu dwóch, a w synaksarium Konstantynopolitańskim...

Zobacz więcej o: Sylwan
Obchodzi imieniny:
18 lutego,
10 lipca
Obchodzi imieniny:
18 lutego,
10 lipca

To oboczna forma imienia semickiego SZYMON. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Simeon, gr. Sime-n, Sime-n-s, ang., niem. Simeon, fr. Siméon, wł. Simeone. Licząc się z dwiema postaciami tego imienia: Symeon i Szymon - taki podział zaistniał w wielu językach i w wielu ujęciach hagiograficznych - wymienić możemy...

Zobacz więcej o: Symeon
Obchodzi imieniny:
5 stycznia,
16 lutego,
18 lutego,
10 maja,
23 maja,
1 czerwca,
6 czerwca,
3 sierpnia,
8 października
Obchodzi imieniny:
18 lutego
Obchodzi imieniny:
18 lutego

Jest to dobrze znane imię biblijne pochodzenia hebrajskiego. W języku hebrajskim šušan (shushan) to 'lilia'. W języku arabskim tak nazywany jest kwiat lotosu. Biblijna historia o Zuzannie i lubieżnych starcach znalazła szerokie odbicie w sztuce i literaturze. Wystarczy wspomnieć obrazy Pinturicchia,...

Zobacz więcej o: Zuzanna
Obchodzi imieniny:
18 lutego,
24 maja,
11 sierpnia