Tego dnia świętują

To imię wywodzące się z łacińskiego cognomen Albinus, bardzo dobrze poświadczone już od V w. przed Chr., zarówno jako imię męskie, jak i żeńskie (Albina). Łac. Albinus utworzony został za pomocą przyrostka -inus, tworzącego cognomina od gentiliciów (nazw rodowych) rodziców, w danym wypadku od nomen gentile...

Zobacz więcej o: Albin
Obchodzi imieniny:
5 lutego,
1 marca,
23 czerwca,
22 lipca,
6 września,
15 września

Jest to imię żeńskie odpowiadające męskiemu imieniu BOLESŁAW. Z niewiast noszących to imię jedyną wyniesioną na ołtarze jest chyba tylko: Bolesława Maria Lament, beatyfikowana przez Jana Pawła II w Białymstoku w r. 1991. Urodziła się 29 kwietnia 1864 r. w Łowiczu, w rodzinie skromnego szewca. Tam też...

Zobacz więcej o: Bolesława
Obchodzi imieniny:
22 lipca
Obchodzi imieniny:
22 lipca
Obchodzi imieniny:
3 lutego,
3 czerwca,
22 lipca,
10 sierpnia,
5 września,
28 września

Jest to jedno z bardziej popularnych imion męskich w Polsce od czasów średniowiecznych. Poświadczone jest od r. 1293 w postaciach: Maciej, Maciek, Matyjasz, Matysz, Maciejaszek, Maciejek, Maciejko, Maćko, Maćk, Matwiej, Macisz, Maciasz, Macioszka, Matusz. Bywa też identyfikowane z Mateuszem (zwłaszcza...

Zobacz więcej o: Maciej
Obchodzi imieniny:
30 stycznia,
24 lutego,
25 lutego,
14 maja,
27 maja,
16 lipca,
22 lipca,
11 listopada

Jest to imię pochodzące od przydomka Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. Odpowiada hebrajskiej nazwie Migdal 'wieża ryb' (dziś el-Medżdel odległe o 5 km od Tyberiady). W Polsce imię znane od czasów średniowiecznych w formach: Magdalena (1264), Magdalana (1391), Magdalina...

Zobacz więcej o: Magdalena
Obchodzi imieniny:
13 maja,
27 maja,
29 maja,
1 czerwca,
22 lipca

Żeński odpowiednik imienia Marian. Potoczne jest ono często błędnie rozumiane jako wynik złożenia dwóch innych imion: Marii i Anny, analogicznie do angielskiego imienia Maryann. Imię Marianna jest w Polsce znane od średniowiecza i aż do XIX wieku było jednym z najczęściej nadawanych imion - zamiast imienia...

Zobacz więcej o: Marianna
Obchodzi imieniny:
1 stycznia,
2 lutego,
11 lutego,
25 marca,
3 maja,
24 maja,
26 maja,
31 maja,
2 czerwca,
2 lipca,
5 lipca,
16 lipca,
22 lipca,
29 lipca,
5 sierpnia,
15 sierpnia,
22 sierpnia,
26 sierpnia,
8 września,
12 września,
15 września,
24 września,
7 października,
16 listopada,
8 grudnia
Obchodzi imieniny:
22 lipca

Jest to imię pochodzenia późnołacińskiego, utworzone na podstawie greckiego przymiotnika pankrat-s 'wszechmogący, zwycięski'. Pierwotnie było to w łacinie tzw. supernomen albo signum. W Polsce poświadczone od w. XIII w formach: Pankrac, Pangrac, Pankrat. Jeden z bohaterów Nie-Boskiej komedii Krasińskiego...

Zobacz więcej o: Pankracy
Obchodzi imieniny:
3 kwietnia,
12 maja,
22 lipca

Jest to imię pochodzenia łacińskiego (Laurentius), genetycznie cognomen utworzone od nazwy miasta Laurentum. Laurentius to pierwotnie 'człowiek z Laurentum'. W Polsce imię znane od średniowiecza najpierw w formie łacińskiej Laurentius i pochodnych z niemieckiego: Lorenc, Lorko, a następnie pod wpływem...

Zobacz więcej o: Wawrzyniec
Obchodzi imieniny:
3 lutego,
3 czerwca,
22 lipca,
10 sierpnia,
5 września,
27 września,
28 września,
14 listopada
Obchodzi imieniny:
22 lipca