Tego dnia świętują

Imię pochodzące z języka łacińskiego od słów bonum 'dobro' i fatum - 'wróżba, los'. Było to imię wróżebne i oznaczano nim człowieka 'dobrej wróżby, dobrego losu'. W dawnych tekstach łacińskich występuje to imię w formie Bonifatius (po grecku zapisywane jako Bonifátios). Dopiero w późniejszym piśmiennictwie...

Zobacz więcej o: Bonifacy
Obchodzi imieniny:
14 maja,
5 czerwca,
12 lipca,
25 października
Obchodzi imieniny:
14 maja,
5 czerwca,
25 października

Męskie imię greckie Chrýsanthos, które dało początek łacińskiemu i w dalszej kolejności polskiemu imieniu Chryzant, utworzone zostało od przymiotnika chrysanthés 'o złotym kwiatku' (w odniesieniu do krokusa). Imię to, jak i wspomniany przymiotnik, zawiera w części pierwszej rdzeń chrys- ten sam, co wyraz...

Zobacz więcej o: Chryzant
Obchodzi imieniny:
1 kwietnia,
25 października

Jest to imię żeńskie, obok imienia męskiego DARIUSZ. Grecy przejęli perskie imię Daraya-wahusz 'ten, który dzierży dobro', nadając mu formę D-reios, co przejęła z kolei łacina jako Darius. Z historii starożytnej znamy królów perskich tego imienia z dynastii Achemenidów. Najlepiej znany jest Dariusz I,...

Zobacz więcej o: Daria
Obchodzi imieniny:
22 września,
25 października

Inga to imię żeńskie pochodzenia germańskiego. Wywodzi się od zdrobnienia grupy imion, także męskich, znanych w kulturach germańskich i skandynawskich rozpoczynających się na Ing - imiona jednego z normandzkich bogów. Znaczenie imienia to -córka bohatera-.

Zobacz więcej o: Inga
Obchodzi imieniny:
25 października
Obchodzi imieniny:
25 października

Imię pochodzenia łacińskiego, cognomen Crispinus 'syn Crispusa', od łac. crispus 'kędzierzawy'. W Polsce imię poświadczone od w. XIII w formach: Krzyszpin i Kryspin. Od imienia tego pochodzi nazwa miejscowa Kryspinów. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Crispinus, ang. Crispin, fr. Crispin, Crépin, niem. Krispinus,...

Zobacz więcej o: Kryspin
Obchodzi imieniny:
21 maja,
25 października

Imię pochodzenia łacińskiego: Maurus, genetycznie cognomen etniczne, oznaczające człowieka z północno-zachodniej Afryki (dziś Maroko i Algieria). Nazwa ludu Maurów wywodzi się z języka punickiego, w którym słowo mauharim oznacza 'zachód'. Według Fenicjan Maurowie mieszkali na zachodzie od nich. W Polsce...

Zobacz więcej o: Maur
Obchodzi imieniny:
15 stycznia,
25 października,
22 listopada
Obchodzi imieniny:
25 października
Obchodzi imieniny:
9 marca,
25 października

Imię złożone pochodzenia greckiego: theo- (theós) 'bóg' oraz -dos- (por. didomi 'dawać' i formy tego słowa dosi i doso). Teodozjusz albo Teodozy zatem to 'dany przez Boga'. Imiona synonimiczne: Teodor, Teodat. Odpowiednikiem polskim może być imię Bogdan. Z dziejów rzymskich znany jest cesarz Teodozjusz...

Zobacz więcej o: Teodozy (Teodozjusz)
Obchodzi imieniny:
25 października

Imię żeńskie pochodzenia germańskiego, utworzone od męskiego WILHELM. W Polsce pojawia się dopiero w czasach nowszych, podobnie jak Wilhelm. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Wilhelmina, Willamina, Willa, Wilma, niem. Wilhelmine, wł. Wilhelma, Guglielma, Guglielmina.

Zobacz więcej o: Wilhelmina
Obchodzi imieniny:
26 maja,
25 października