Tego dnia świętują

Imię męskie wywodzące się od starożytnego rodu rzymskich plebejuszów Antonii, lub gens Antonia. Najsłynniejszą postacią z tego rodu był Marcus Antonius, czyli Marek Antoniusz, najpierw współpracownik, a potem przeciwnik Augusta Oktawiana. Skąd się wzięła nazwa tego rodu, nie wiemy; pod koniec republiki...

Zobacz więcej o: Antoni
Obchodzi imieniny:
9 stycznia,
12 stycznia,
17 stycznia,
6 lutego,
1 marca,
28 marca,
3 kwietnia,
10 kwietnia,
7 czerwca,
13 czerwca,
5 lipca,
7 lipca,
24 lipca,
3 września,
24 października,
31 października,
7 listopada,
28 grudnia

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, które etymologicznie łączy się z wyrazem caelum 'niebo'. Obok formy Celina (Caelina) istnieje też forma Caelia oraz imiona męskie: Celinus (Caelinus) i Caelius. W Polsce jest to imię rzadkie. Częściej pojawia się od wieku XIX pod wpływem francuskim w warstwach inteligenckich. Odpowiedniki...

Zobacz więcej o: Celina
Obchodzi imieniny:
22 sierpnia,
27 sierpnia,
21 października,
15 grudnia,
27 grudnia,
28 grudnia

Jest to imię pochodzenia łacińskiego. W literaturze występuje w postaci Caesarius. Formalnie zostało ono utworzone od imienia Caesar za pomocą sufiksu -ius, który tworzył nomina gentilicia lub przymiotniki oznaczające przynależność i pochodzenie. Imię Caesar ma etymologię do dziś nie wyjaśnioną. W archaicznej...

Zobacz więcej o: Cezary
Obchodzi imieniny:
25 lutego,
8 kwietnia,
22 sierpnia,
27 sierpnia,
3 listopada,
27 grudnia,
28 grudnia
Obchodzi imieniny:
28 grudnia

Jest to imię pochodzenia germańskiego, powstałe ze skrócenia imion dwuczłonowych z pierwszym elementem: Erm- / Irm- od imienia boga Ermina 'czczony, silny, potężny, straszny'. W Polsce poświadczone jest już w w. XIII, ale nigdy nie zyskało wielkiej popularności. W wieku XIX pod wpływem niemieckim jego...

Zobacz więcej o: Emma
Obchodzi imieniny:
24 listopada,
28 grudnia
Obchodzi imieniny:
28 grudnia
Obchodzi imieniny:
22 marca,
28 grudnia

Jest to greckie imię złożone. W pierwszym członie zawiera element theó-, a w drugim -philos -przyjaciel.- Całość można tłumaczyć od złożenia - -przyjaciel Boga, miły Bogu-. Polskim odpowiednikiem znaczeniowym może być imię Bogumiła.Imię to w Polsce występuje rzadko. Formami spieszczonymi są Teofila,...

Zobacz więcej o: Teofila
Obchodzi imieniny:
28 grudnia