Szukana litera: "d"

Obchodzi imieniny:
21 lipca

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, pierwotnie cognomen, którego podstawę stanowi nazwa geograficzna Dalmatia jednej z krain starożytnej Ilirii. Zatem Dalmatius to 'Dalmatyńczyk, z Dalmacji'. W Polsce nie było używane. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Dalmatius, gr. Dalmátos, fr. Dalmace, Dalmate, wł....

Zobacz więcej o: Dalmacjusz
Obchodzi imieniny:

Imię pochodzenia greckiego o znaczeniu 'małżonka' (gr. damar). Znamy je z Dziejów Apostolskich. W Polsce nie używane. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Damaris, gr. Dámaris, ang., niem. Damaris. Damaris z Aten. Ona to razem z Dionizym i kilku innymi nawróciła się po kazaniu, wygłoszonym przez Pawła apostoła...

Zobacz więcej o: Damaris
Obchodzi imieniny:

Jest to imię wywodzące się z języka greckiego, w którym miało formę Dámasos, skąd przeszło do łaciny jako Damasus. Pochodzi ono od słowa pospolitego damáo 'ujarzmiam, oswajam'. Element -dámas pojawiał się w wielu imionach greckich, przede wszystkim jako człon drugi, np. Demodamas 'ujarzmiający lud',...

Zobacz więcej o: Damazy
Obchodzi imieniny:
26 września,
27 września,
26 października,
14 listopada,
27 listopada,
11 grudnia

Jest to imię przejęte z języka łacińskiego: Damianus. Było to rzymskie cognomen, utworzone na podstawie greckiej: Damios. Łączy się więc z imieniem starożytnej bogini Damia, czczonej na Eginie i w Epidaurze. Kult tej bogini znany był też w Rzymie. W Polsce jest to imię rzadkie, choć poświadczone już...

Zobacz więcej o: Damian
Obchodzi imieniny:
12 lutego,
23 lutego,
14 lipca,
26 września,
27 września,
14 listopada
Obchodzi imieniny:
3 stycznia,
16 lutego,
24 czerwca,
1 października

Imię biblijne złożone: dani-y-al lub dan-i-el 'Bóg osądził'. Według tekstów akadyjskich imię tłumaczyć należy: 'potężny jest mój Bóg'. Imię to nosił prorok, który wyjaśniał królowi Baltazarowi sens snów oraz napisu mane, tekel, fares (Dn 5, 25-28). W tłumaczeniu greckim Biblii imię zapisywane jest jako...

Zobacz więcej o: Daniel
Obchodzi imieniny:
3 stycznia,
10 kwietnia,
15 lipca,
21 lipca,
10 października,
13 października,
10 grudnia,
11 grudnia

żeński odpowiednik imienia Daniel. Imię biblijne złożone z dani-y-al lub dan-i-el -Bóg osądził-. Według tekstów aka­dyjskich imię tłumaczyć należy: -potężny jest mój Bóg-. Imię to nosił prorok, który wyjaśniał królowi Baltazarowi sens snów oraz napisu mane, tekel, fares. Daniela obchodzi imieniny 4...

Zobacz więcej o: Daniela
Obchodzi imieniny:
16 lutego,
10 grudnia,
11 grudnia
Obchodzi imieniny:
3 stycznia,
16 lutego,
24 czerwca,
1 października

Imię litewskie, w Polsce dosyć popularne. Imię to nosiła córka Kiejstuta, żona księcia Janusza Mazowieckiego, która na chrzcie otrzymała imię Anna. Etymologia imienia jest trudna do wyjaśnienia. Element -ut pełni funkcję zdrabniającą. Człon pierwszy łączyć można z nazwiskami lit.: Danejko, Danejkowicz...

Zobacz więcej o: Danuta
Obchodzi imieniny:
3 stycznia,
10 stycznia,
16 lutego,
24 czerwca,
1 października