Tego dnia świętują

Jest to imię żeńskie pochodzenia germańskiego, występujące obok męskiego imienia Blank. Wywodzi się od przymiotnika blancus, blanchus 'jasny, biały' (por. łac. Candidus, Candida). W Polsce imię to nie ma tradycji. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Blanca, ang. Blanche, Gwen, fr. Blanche, niem. Blanka, ros....

Zobacz więcej o: Blanka
Obchodzi imieniny:
1 grudnia
Obchodzi imieniny:
1 grudnia

Imię germańskie, złożone z elementów: ed- 'majątek, dziedzictwo' oraz -mund 'opieka'. Edmund zatem to 'opiekun dziedzicznej posiadłości'. W dokumentach imię występuje w formie Eadmund, Otmund. W Polsce imię poświadczone zostało w Kodeksie Małopolski w r. 1365 (frater Edmundus, prior Andreoviensis -...

Zobacz więcej o: Edmund
Obchodzi imieniny:
18 marca,
13 października,
30 października,
16 listopada,
20 listopada,
1 grudnia
Obchodzi imieniny:
1 grudnia

Imię pochodzenia łacińskiego, utworzone od czasownika eligo, elegi, electum 'wybrać'. Eligiusz (Eligius) to 'wybrany'. Znaczenie tego imienia łączy się prawdopodobnie z ewangelicznym wielu wezwanych, mało wybranych. Ale to tylko przypuszczenie. Mogłoby imię to odpowiadać greckiemu imieniu Klet (Kl-tós)...

Zobacz więcej o: Eligiusz
Obchodzi imieniny:
1 grudnia
Obchodzi imieniny:
1 grudnia

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen, w którego funkcji użyty został przymiotnik pospolity natalis, -e 'odnoszący się do urodzin' lub zsubstantywizowany przymiotnik natalis, -is 'urodziny, dzień urodzin'. W chrześcijaństwie tym imieniem nazywano dziecko urodzone w dzień Bożego Narodzenia. Odpowieniki...

Zobacz więcej o: Natal (Natalis)
Obchodzi imieniny:
27 lipca,
1 grudnia

Jest to imię żeńskie, pochodzące od męskiego imienia łacińskiego Natalis. Powstało na gruncie chrześcijańskim (por. NATAL). W Polsce jest to imię rzadko używane. Ale z okresu staropolskiego poświadczane jest od XIV w. w formie Natalia. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Natalia, ang. Noelle, Nathalia, fr....

Zobacz więcej o: Natalia
Obchodzi imieniny:
27 lipca,
1 grudnia

Imię greckie, pierwotnie przezwisko od wyrazu platýs 'barczysty, krzepki'. Przezwisko Platon otrzymał w szkole Arystokles, późniejszy wielki filozof grecki - Platon (427-348). W Polsce było to imię rzadkie. Częściej występowało u unitów, np. Platon Kostecki, lwowski poeta i publicysta (+ 1908). Odpowiedniki...

Zobacz więcej o: Platon
Obchodzi imieniny:
1 grudnia
Obchodzi imieniny:
1 grudnia